Intelligent bufferzone beskytter vandmiljøet

Ny kortfilm viser, hvordan Go-Gris I/S beskytter vandmiljøet ved Horsens. Det er sket med en såkaldt ”intelligent bufferzone” mellem mark og å.

VANDMILJØ For foden af en hvedemark på Lillerupvej ved Horsens har Go-Gris I/S, etableret en lille sø. Søen ligger helt op til Holdtvadbæk, hvor drænvandet fra hvedemarken normalt løber ud og fører eventuelt overskydende kvælstof og forfor med sig.

-  I 2017 etablerede vi den lille sø – en såkaldt ”intelligent bufferzone” - mellem mark og å, som nu renser drænvandet fra marken for kvælstof og fosfor. Det er en del af et forskningsprojekt, og de første års erfaringer fra flere bufferzoner viser, at de kan reducere kvælstofudvaskningen med 30-35 procent og udvaskningen af fosfor med 45-50 procent, fortæller Martin Mogensen, som står for markdriften af 650 hektar hos Go-Gris I/S.

Han glæder sig over, at landbruget på en forholdsvis nem måde kan reducere udvaskningen af næringsstoffer og dermed minimere risikoen for forurening af vandmiljøet.

 

Endnu et værktøj

Med den intelligente bufferzone, mener Martin Mogensen, at landbruget får endnu et værktøj til at passe på de næringsstoffer, der er en forudsætning for at kunne dyrke landbrugsjorden intensivt og bæredygtigt på samme tid.

-  Den erfaring vil gerne dele med befolkningen, og vi har derfor lavet en lille film om problemstillingen, og om hvordan vores intelligente bufferzone fungerer. Vi håber vores landmandskollegaer og andre vil dele filmen med venner, naboer og skoler, lyder opfordringen fra Martin Mogensen.

Den tre minutter lange film henvender sig til lægfolk, og den ligger frit tilgængelig på www.go-gris.dk og på facebook.

Den Intelligente bufferzonen kan for øvrigt også ses fra Lillerupvej, hvor vejen krydser Holdtvadbæk ved Horsens.

Filmen er produceret i samarbejde med freelance fotograf Claus Haagensen og freelance journalist Anette Eckholdt med støtte fra Andelsfonden og Landbrugets Kulturfond.

jba

Læs også