Sig nej til tiltag, der forringer vandføringsevnen

Af Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup, Kolding
 
Mange landmænd får i denne tid henvendelser fra myndighederne omkring vandløbs-indsatser – eksempelvis med en intention om at fylde gydegrus i vandløbet. 

Kære landmand. Bliver du kontaktet af myndighederne omkring forundersøgelser til en vandløbsindsats, så tag endelig fat i Bæredygtigt Landbrugs kontor, der gerne hjælper dig med at holde myndighederne op på de gældende regler om, at der forinden bør tages prøver for kemi og miljøfremmede stoffer.

Du har i øvrigt krav på at være til stede ved besøgene, ligesom du skal tilsendes resultatet af de prøver, der eventuelt tages i dit vandløb.

Da de fleste af myndighedernes vandløbsindsatser medfører reduceret grødeskæring, vil disse tiltag forringe vandføringsevnen. 

Også vi landmænd ønsker god økologisk tilstand, men vi er nødt til at insistere på faglig og juridisk korrekt regulering samt muligheder for at forbedre vandføringsevnen.

Er der noget, vi som organisation og erhverv bør stå sammen om, er det at bekæmpe yderligere oversvømmelser og forsumpning af vores marker.

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også