Brede forlig giver fødevareerhvervet arbejdsro

Af Martin Gregers Arnoldus, public affairs director og Rud Pedersen, fhv. PA-chef, L&F

Som tidligere public affairs chef hos Landbrug & Fødevarer har det været særligt interessant at følge med i de seneste to store politiske forhandlingsforløb på miljø- og fødevareområdet: Landbrugsaftalen fra oktober og pesticidhandlingsplanen tidligere på måneden.

Det er jo velkendt, at der i en række år har været gang i debatten på miljø- og fødevareområdet mellem partierne på Christiansborg. Skal der nye reguleringer til eller ej?

Men landbrugsaftalen fra i efteråret, og den netop indgåede pesticidaftale, viser, at stort set hele Folketinget i god ro og orden kan finde sammen om fornuftige rammer for selve fødevareerhvervet, uden at det er ensbetydende med alt for hårde reguleringer.

Løsninger skal ud at flyve

Og forhåbentlig kan dette gode samarbejde fortsætte i årene frem. Der er ingen tvivl om, at fødevareerhvervet har en kæmpe opgave foran sig i forhold til at bidrage til klimaindsatsen og samtidig arbejde benhårdt på grønne løsninger. Erhvervet er godt i gang med den rejse. Der sker eksempelvis mange spændende ting på det teknologiske plan.

Der er klare målsætninger her, men noget tager mere tid end andet. Derfor giver disse vigtige brede aftaler fødevareerhvervet arbejdsro til at for alvor at kunne rykke i retningen af fremtidens bæredygtige landbrug. Fødevareerhvervet har en vigtig funktion i det danske samfund fremover. Både i forhold til sikring af arbejdspladser og til at skaffe sunde fødevarer til danskerne og resten af verden.

Vi skal udvikle og ikke afvikle. De allerbedste løsninger kommer ikke fra den ene dag til den anden. Men der er pres på erhvervet fra mange sider. Der skal handling til, og derfor må erhvervet ikke sidde på hænderne. De politiske løsninger skal ud at flyve hurtigst muligt.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også