Forsyningen med fødevarer er alvorligt truet - vi må tage drastiske midler i brug

Vi ser ind i en humanitær katastrofe af hidtil uset omfang. Det er derfor yderst påtrængende, at alle midler tages i brug for at afværge mest muligt af denne, mener Hans Otto Sørensen.

Af Hans Otto Sørensen, »Gaardkrog«, Gårdkrogsvej 10, 6780 Skærbæk

Ruslands overfald på Ukraine har accelereret den krise i forsyningen med fødevarer, der i forvejen var i gang. Det globale forbrug af fødevarer har i de seneste år været større end produktionen, og det har derfor tæret på lagrene, hvilket, sammen med globale logistikproblemer, har ført til eksorbitante prisstigninger på korn og andet, der bruges til mad.

Da det samtidig må forventes, at meget store landbrugsarealer i Ukraine ikke sås til, og at en del af det korn, der er på lagrene der og i Rusland, ikke kommer frem til forbrugerne, ser vi nu ind i den største krise med forsyningen af fødevarer - i vores levetid.

Vi ser derfor ind i en humanitær katastrofe af hidtil uset omfang. Det er derfor yderst påtrængende, at alle midler tages i brug for at afværge mest muligt af denne. Derfor bør vi tage alle tænkelige midler i brug.

I Danmark har vi bestemt muligheder for at hjælpe med hertil. Vi bør tilså det maksimalt tænkelige areal med korn, og derpå søge for, at arealet bliver så stort som overhovedet muligt, og at afgrøderne er optimalt gødskede ved tilladelse til mere kvælstofgødning.

Vi skal yde vores bidrag

Konkret bør vi gøre følgende:

1. Omgående stop for yderligere skovplantning

2. Omgående stop for braklægning

3. Arealet med majs til biogas formindskes ved anvendelse af halm i stedet

4. Omgående stop for al udtagning af jord til ikke produktionsmæssige formål

5. Omgående stop for mere omlægning til økologi (der avles 40 % mindre her)

6. Skrue betydelige op for gødskningen med kvælstof

7. Kulturenge med græs, der er er § 3, må igen gødskes

Hvis vi ikke gør dette, og dermed yder vores nødvendige, humanitære og medmenneskelige bidrag, vil konsekvenserne blive helt uoverskuelige i de fattige familier i verden. Vi er i en form for krigstilstand, og det fordrer omgående handling.

- I Danmark har vi bestemt muligheder for at hjælpe med hertil. Vi bør tilså det maksimalt tænkelige areal med korn, og derpå søge for, at arealet bliver så stort som overhovedet muligt, og at afgrøderne er optimalt gødskede ved tilladelse til mere kvælstofgødning

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også