Svar fra L&F: Arealkravet er en del af løsningen

Af Henrik Bertelsen, medlem af Vildtforvaltningsrådet for Landbrug & Fødevarer

At Landbrug & Fødevarer ikke har interesse i at løse udfordringerne med kronvildt og markskader, som Dansk Land- og Strandjagt påstår, er en påstand uden bund i virkeligheden.

Det lodret forkerte udsagn bunder i en indædt modvilje mod det arealkrav, som et samlet Vildtforvaltningsråd (undtaget Danmarks Jægerforbund) har indstillet til tidligere miljøminister Lea Wermelin, og som vi forventer bliver gennemført i den kommende Folketingsperiode.

 

Fra Landbrug & Fødevarer bakker vi op om arealkravet af flere forskellige årsager:

For det første vil indførelsen af et arealkrav – som et af flere værktøjer i hjortevildtforvaltningen – have en positiv effekt i forhold til, at der bortskydes flere hinder og kalve. Derved vil der kunne ske en begrænsning af bestanden – med det resultat, at det forhåbentlig vil have en positiv effekt på omfanget af markskaber.

For det andet vil et arealkrav være et vigtigt supplement til de mange andre forvaltningstiltag, som er helt afgørende for at vi kan få en succesfuld hjortevildtforvaltning. Arealkravet skal ikke stå alene, men skal blandt andet suppleres af et øget lokalt samarbejde mellem jægere og landmænd i form af blandt andet fællesjagter og lokale forvaltningsråder. Også lokale jagttider og reguleringsmuligheder er en central del af den værktøjskasse, der er brug for. 

Det er de regionale grupper, der i fællesskab kommer med indstillinger til de lokale jagttider – og dem lytter vi til fra centralt hold. Medlemmerne af de regionale hjortevildtgrupper indstilles af de lokale foreninger og er en del vores velfungerende medlemsdemokrati i landbruget. Vi har stor respekt for de lokale landmænd, der lægger tid og kræfter i arbejdet i hjortevildtgrupperne, og vi er parate til at bringe deres forslag og ønsker til både forsøgsordninger og lokale jagttider videre til både den Nationale Hjortevildtgruppe og Vildtforvaltningsrådet. 

Så nej – det er ikke besynderligt at Landbrug & Fødevarer bakker op om arealkravet, som en del af en ny hjortevildtforvaltning. Tvært i mod. De seneste 25 års forvaltning på området har vist, at der er behov for nye løsninger – og dem vil vi gerne være med til at skabe. 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også