Klimaforandringer gør ny vandløbslov helt nødvendig

Af Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer

Efteråret 2019 var det vådeste, der nogensinde er registreret.

Konsekvenserne kan vi se rundt omkring i landet, hvor man i mange egne har åer og vandløb, som ikke kan klare de stigende vandmasser, men løber over. 2019 er bestemt et ekstraordinært år, men tendensen med meget nedbør i perioder i efteråret har vi kunne se i flere år.

I landbruget har vi gennem en årrække peget på, at blandt andet klimaforandringerne kalder på en ny tilgang til hele vandløbsforvaltningen.

Problemet er, at den nuværende vandløbslov, som er tilbage fra 1982, naturligt nok ikke har taget højde for klimaforandringerne. Lovens udgangspunkt om, at alle vandløbs vandføringsevne skal fastholdes på samme niveau som dengang, er derfor i sig selv uholdbart.

Fokus

Vandløbsloven og forvaltningen af de danske vandløb har stor betydning for, at det er muligt at dyrke landbrugsarealerne på en god og rentabel måde, med gode udbytter og høj kvalitet og så lav miljøpåvirkning som muligt. Også byer, infrastruktur og fritidshusejere med videre er dybt afhængige af, at vandet ledes bort.

Derfor skal der laves en ny vandløbslov, som sikrer, at vores vandløb kan håndtere klimaforandringerne.

Det skal blandt andet være muligt at udvide vandløbene, så de kan klare den stigende nedbør. Nogen steder skal der mere fokus på at få vandet væk – andre steder skal der passes bedre på naturen i vandløbet. 

Det er ganske simpelt ikke i orden overfor landmænd og andre ramte borgere at fortsætte med en lovgivning og forvaltningspraksis, som er så åbenlyst forældet.

Revision påkrævet

Skulle nogen være i tvivl om behovet for en revision af vandløbsloven, så vil jeg anbefale dem at køre en juletur i eksempelvis Vestjylland.

Når man ser de oversvømmede marker, eller marker der er så våde, at kartoffelavlerne ikke kan hente kartoflerne, der rådner i den våde jord, så kunne jeg på denne tid godt frygte for, at der kan skaffes brunede kartofler til danskernes julebord.

Det er et rigtigt trist syn, som tydeligt understreger, at der er behov for politisk handling.

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også