bannerPos

Læserbrev: BL hilser den nye regering velkommen

03-07-2019 07:54
Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Af Flemming Fuglede Jørgensen, Formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Velkommen til ministrene i den nye socialdemokratiske regering – specielt velkommen til Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen samt Miljøminister Lea Wermelin
Dansk landbrug forventer meget af jer – dansk landbrug har meget at tilbyde jer. Vi glæder os til samarbejdet.

Det er Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, der repræsenterer halvdelen af Danmarks landbrugsjord, som arbejder for at fremme en bæredygtig intensiveret landbrugsproduktion – alt til gavn for klimaet, miljøet, naturen og produktionen. 
Det kræver samarbejde med en progressiv regering, der vil handle på den nyeste videnskabelige viden. Det kræver nytænkning og moderne landbrugsdrift – ikke blot reduktion af muligheder, rammevilkår og råderum.

Det er til gavn for klima-regnskabet, at muligheden for et stort CO2 optag i landbrugets afgrøder og jord støttes mest muligt. Det kræver gødning, så afgrøderne trives og der opbygges humus i jorden. Det giver ikke øget udledning til miljøet. Dette bevises i de seneste Novana-rapporter fra Århus Universitet – selvom nogle forskere, der udtaler sig udenfor deres eget forskningsområde, prøver at misinformere om tallene.

Det er intensiveret bæredygtigt landbrug, der giver mest plads til naturen uden at skade miljøet. Det vil – bortset fra enkelte lavbundsjorde – ikke gavne hverken miljø eller klima at tage landbrugsjord ud af produktion. Det vil derimod skade produktionen og dermed landets indtægter.
Det kan godt være I ikke betragter en hvedemark som natur. Men det vilde liv på marken og i høj grad under denne trives. Vilde dyr bruger marken som korridorer, fugle yngler på marken, insekter fouragerer og livet under jorden med orme, biller og meget mere giver liv og luft til planternes rødder. Et moderne, bæredygtigt, intensivt landbrug arbejder med miljøet og for naturen.

Det er på dette grundlag I som ministre kan arbejde for den moderne landbrugsdrift med alle dens plusser for natur, miljø og klima – samt for de 166 mia. kr. i eksportindtægter et sådant landbrug skaffede sidste år. Et frugtbart samarbejde kan gavne det niveau. Den indkomst, der primært stammer fra det bæredygtigt, intensiverede landbrug – også kaldet konventionelt landbrug – kan I og jeres ministerkollegaer vel sagtens finde anvendelse for.
 

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next