bannerPos

Læserbrev: Frygt ikke virkeligheden

Læserbrevsskribent Alfred Olesen savner mere faglighed i forhold til reguleringen af landbruget.
02-07-2019 12:53
Af Alfred Tværsig Olesen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug Tværsiggaard, Nørregade 53, Hornsyld,

Det er mange år siden, der første gang blev talt om at lave restriktioner for landbrugets brug af kvælstof. Der var forslag om at måle, så man vidste hvor der skulle sættes ind. Men hurtigt bredte sig en frygt: hvis vi måler, så finder man ud af, at der er et okkerproblem i det midt-vestjyske landbrug.

Sådan begyndte kvælstof-modelhelvede af ren og skær frygt for virkeligheden. Og fagligheden forsvandt. 

Hvis der var og er et okkerproblem, skal der jo tages fat på det. En politisk studehandel kan ikke ændre på naturlovene og hvis man ikke reagere fagligt korrekt på virkeligheden, skaber det problemer. Ufaglighedens metode blev knæsat dengang. Fagligheden blev trådt under fode, og man har siden vandplan for vandplan bevæget sig længere og længere væk fra virkeligheden til stor skade for både landbrug og miljø.

Fordi kvægbruget var stærkere end svindbruget kom der skrappere arealkrav for svineproduktionen og kvægbruget fik en undtagelsesregel. Samtidig blev majsen fredet – selvom alle ved det er den mest problematiske afgrøde i kvælstofsammenhæng.

Hvad skete der lige med fagligheden?
Landbrugspakken skabte en vis balance. Her kom fagligheden nemlig til orde. Det blev en enlig svale. Nu arbejdes der med restriktioner overfor landbruget i vandindvindingsområder de såkaldte BNBO’er. Igen ses bort fra fagligheden. Lossepladser, spildevandsanlæg og stærkt befærdede veje med vintersaltning indenfor området får lov at fortsætte uden restriktioner. 

Fagligheden er helt glemt
Den ny regering arbejder med et forståelsespapir omkring landbrugspolitikken.

Også her føres linjen videre – fagligheden mangler – men heller ikke denne gang vil naturlovene reagere på politiske studehandler. Reguleringer skal bygge på virkelighed og faglighed, hvis vi fortsat skal passe på miljøet og have et dansk landbrug. De to ting hænger sammen. 

Hvornår mon der kan skabes en faglig forståelse for det?

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next