bannerPos

Lovpligtig miljøkatastrofe

Jeg kan da godt forstå, vi ikke har den biodiversitet f.eks. her i Gudenåen … Men ingen politiker er interesseret i vide noget som helst om alle de farlige giftstoffer, som bliver lukket direkte ud i åer, søer og andre vandløb igennem kloakseparering, skriver Esben Tøttrup. Arkivfoto

AF: DEBATINDLÆG

23-10-2019 07:00

Af gårdejer Esben Tøttrup, Vindumvej 28, Bjerring, 8850 Bjerringbro

I disse tider snakkes der meget om natur, CO2, klima, opvarmning, regn, tørke, klimaændringer, dyrevelfærd, grundvand og ikke mindst vandmiljø, N, iltsvind og ålegræs. Alle har en holdning og mange har en mening.

De lærde (såkaldte professorer) skændes om det, Facebook-brugere skriver løs på godt og ondt og politikerne kæmper om stemmerne.

I de 40 år, jeg har været en del af landbruget, har vi set siden midt firserne, at det ikke handler om fakta men holdninger. Og inden for de sidste små 3-5 år er der gået helt gak i det.

Alt regnvand løber sammen

Tag f.eks. adskilles af regnvand og kloak (kloakseparering).

Rigtig mange steder rundt om i det ganske land graves der på fuld blus for at adskille regnvand fra husholdningernes kloaknettet. Alt regnvand løber sammen - lige fra veje og P-pladser osv. og direkte ud i vores natur, uden at vi ved, hvad der bliver ledt ud.

Men hold nu op med at give landbruget skylden for, at de danske åer, søer og indre danske farvande er ødelagt

I gamle dage kom alt kloak og regnvand for det meste igennem et regningsanlæg. Her tog man prøver konstant. Og derved vidste man (næsten), hvad der blev lukket ud i naturen.

Med stor undren

Derfor er det med den største undren, at man ikke har stillet sig det spørgsmål nu, hvad bliver der lukket ud fra disse anlæg som omhandler regnvands-ledningsnettet.

Vi ved, at vejrabatter er sundhedsfarlige og fulde af gift osv. Vi ved, at ukrudtsmidler bliver brugt på fliser, mv. på befæstede arealer.

Vi ved også, at der saltes i stor stil, og derved udledes der salt direkte ud i ferskvand. Vi ved, at der ikke er kontrol med brugen af regnvands-ledningens-nettet.

Bundlinjen er, at ingen i dag ved, hvad der lukkes ud af kemiske stoffer osv. fra den omfattende kloakseparering, der forgår i hele landet. Men alle ved, at de danske landmænd er de største syndere på udledning af N til vandmiljøet og grundvand. Det er det, befolkningen har fået at vide, igennem en del år nu.

Vi har skudt os i foden

Men ingen politiker er interesseret i vide noget som helst om alle de farlige giftstoffer, som bliver lukket direkte ud i åer, søer og andre vandløb igennem kloakseparering.

Jeg kan da godt forstå, vi ikke har den biodiversitet f.eks. her i Gudenåen, hvor havørreden ifølge »Gudenå Nyt april 2018« næsten er væk på rekordtid.

Man har politisk kun satset på en »hest« - nemlig dansk landbrug som synder!

Men har vi skudt os selv i foden med alle disse investeringer i miljø (kloakseparering) uden at vide noget som helst om, hvad der kommer ud i Naturen?

Ja, det har vi, skudt os selv i foden.Og det skal man ikke have en lang uddannelse for at kunne se.

Hus forbi

Heldigvis er der også steder, hvor vandet samles i små damme inden det ledes videre, med den virkning sådan en dam nu har (bundfældning). Og igen, har man styr på udledning fra disse damme?

Jeg kalder det for den største naturkatastrofe i Danmarkshistorien, og så endda lovpligtig. Jeg er helt på det rene med, at det vil ske på den måde, vi håndter spillevand i dag.

Men hold nu op med at give landbruget skylden for, at de danske åer, søer og indre danske farvande er ødelagt. Vi har ikke noget med disse handlinger at gøre. Dansk landbrug ønsker at værne om naturen, vi lever af den, den er ikke længere.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Dimittend fra JU Århus vinder Årets Agrarøkonompris

”Fremtidens landbrug” er titlen på Jeppe Lykkegaard Christensens afslutningsopgave på Agrarøkonomstudiet, som han nu har vundet ”Årets Agrarøkonompris” med.

Vegetarer og landmænd skal i kødet på hinanden

Fremtidens landbrugsproduktion er til debat på Grindsted Landbrugsskole, når vegetarer og landmænd mødes.

Kyllingeproducent kan bygge større huse ved hjælp af god ventilation

Det er ikke et problem at ventilere et bredt og langt hønsehus, selvom det længe har været opfattelsen blandt mange. Det er kyllingeproducent Kjeld Andersen et godt eksempel på. Han bruger blandt andet selvrensende vekselvarmere i Skandinaviens største kyllingehus, der holder strøelsen og luften tør.

Nord-West-noteringen stiger igen-igen

Som ventet steg Nord-West-noteringen med en euro til 61 euro denne mandag. Det forventes, at den stiger til 63 euro i næste uge.

DLG får ny vicekoncerndirektør

Brian K. Mathiesen er DLG's nye vicekoncerndirektør for Group Finance & Accounting. Han tiltræder den 1. januar, og bliver en del af DLG's Group Management med ansvar for koncernens regnskabs- og controllingfunktion, skatteområdet og bogholderiet for koncernens danske selskaber.
Side 1 af 1696 (33915 artikler)Prev1234567169416951696Next