Orbicons vandløbsmodel vildleder Randers Kommune

Af : Af Carsten Søborg, næstformand i Jammerbugt Vandløbslaug og medlem af Bæredygtigt Landbrug, Tranumvej 22, 9440 Aabybro.

Ingeniørfirmaet Orbicon har på bestilling fra Randers Kommune den 17. februar 2017 afleveret en rapport om grødeøer og sandbankers indflydelse på vandspejlshøjden i Gudenåen opstrøms disse grødeøer – der ligger tæt på motorvejsbroen få km fra Randers Havn.

Grødeøerne er et resultat af manglende vedligeholdelse af Gudenåen, som Randers Kommune ifølge vandløbsloven skulle have foretaget for mange år siden.

Orbicons rapport konkluderer, at vandstanden kun vil kunne sænkes med 5 til 10 cm opstrøms grødeøerne på baggrund af beregninger udført med deres vandløbsmodel.

En model der ikke fortæller Randers Kommune, hvilket potentiale der er for at opnå en forbedret vandafstrømning i Gudenåen!

Dette kan dokumenteres med udgangspunkt i Ryaa, der løber ud i Limfjorden.

Forholdene i Ryaa og i Gudenåen ligner nedstrøms hinanden på mange punkter. Forhold, der ikke kommer til udtryk i Orbicons notat til Randers Kommune.

I notatet til Randers Kommune kan man f.eks. se, at Orbicon med deres model accepterer en forskel i vandstanden i august måned på over én meter fra Randers Havn og seks-syv kilometer opstrøms i Gudenåen ved normal vandføring.

I Ryaa er den tilsvarende vandstandsforskel i august måned kun på 15-30 centimeter fra udløbet i Limfjorden og 12 kilometer opstrøms i et vandløb, der er uden sandbanker og grødeøer.

Randers Kommune undlader at rense Gudenåen op, fordi Orbicon vildleder kommunen, så den tror, at en indsats ikke har særlig stor virkning på vandspejlshøjden i Gudenåen.

Det er en meget alvorlig fejltagelse.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også