bannerPos

Tak!

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
21-11-2020 16:01

VI HAR IKKE det præcise tal på, hvor mange danskere, - herunder fiskere med fiskekuttere og landmænd med traktorer, der lørdag indtog Danmarks to største byer. Det er muligt, at politiet har. De har nemlig – forlyder det fra landmændene bag grundlovsdemonstrationerne – registreret traktorerne. Ifølge advokater er det grundlovsstridigt at registrere mennesker under en demonstration. Det er normalt den slags handlinger fra politi og myndigheder, man forbinder med totalitære styrer.

EN DEL MENER, at vi under regeringen Mette Frederiksen læner os op ad noget totalitært. Alle ved, at regeringens ordre om at slå alle mink ned den 4. november var ulovlig. Regeringen har brudt loven. Det har den indrømmet. Alle ved også, at landets statsminister ikke stoppede ulovligheden i det sekund, hun blev bekendt hermed.

VI VED OGSÅ, ifølge øjenvidneberetninger på de danske minkfarme, at landets myndigheder igen og igen har brudt loven. Også grundloven. Flere minkfarmere er af Rigspolitiet blevet presset til ulovlige aflivninger af mink. Selvom Rigspolitiet vidste, politiets pres på minkavlerne var ulovligt, fordi der ikke var nogen som helst lovgivning bag aflivningerne. Det er historisk, at landets politi udkommanderes – og følger – ulovlige ordre fra en dansk regering.

VI VED OGSÅ fra øjenvidneberetninger fra minkavlerne, at Fødevarestyrelsen, stik imod love og regler, har ladet hundredtusinder af mink ligge på gårdspladser rundt om i Danmark og rådne. Det er uden tvivl ikke lovligt. Men får det hele nævneværdige følger for myndighederne – politiet såvel som Fødevarestyrelsen? Næppe. Måske en enkelt fyres. Og så er det ellers videre. Måske med flere ulovligheder. Vi ved det ikke. Men de ulovlighederne hober sig op som mink på gårdspladser.

ALLE KONSEKVENSER RAMMER Danmarks nu tidligere minkavlere og hele følgeindustrien. Der er end ikke nogen som helst afklaring på den ellers grundlovssikrede hele og fulde erstatning, de mange ulykkelige mennesker har krav på. Da det offentlige Danmark lukkede ned i foråret, blev alle offentligt ansatte tilsvarende hjemsendt med fuld løn af en smilende statsminister. Der er, helt åbenlyst for enhver, forskel på den behandling man får af statsministeren som minkavler og offentligt ansat.

MANGE DANSKERE HAR fået nok. Derfor var de lørdag samlet i Aarhus og København for at demonstrere for grundloven. Og imod hvad mange opfatter som en regeringsførelse, der på vigtige stræk er ulovlig. Om det nytter, aner vi intet om. Men til de mange, der mødte frem på en grå og råkold novemberdag skal lyde en stor tak! Ikke fordi I står op imod en rød regering. Partifarver blandet vi os ikke i. I skal have tak, fordi I står op imod brud på Danmarks love.      

 

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next