Power to X-anlæg ændrer zonestatus til byzone: Det kan få konsekvenser for udvidelse af husdyrbrug

Man risikerer at lave byzone i umiddelbar nærhed af et eller flere husdyrbrug, hvis man placerer en energipark i det åbne land. Og det kan få konsekvenser.

ESG og bæredygtighedsrådgiver Grete Skjødsholm og Miljø- og strategisk rådgiver, Carsten Aarup, Agri Nord/LandboNord

Der er mange grunde til at undersøge, om man kan indgå i etableringen af en energipark. Det kan være et potentielt forretningsområde. Det kan måske få en positiv indvirkning i forhold til reducering af landbrugets samlede CO2-udledning. I forbindelse med ESG-rapportering er både etableringen af energianlæg og udvidelsen af en landbrugsvirksomhed, noget man gerne vil fremhæve. Men hvad der umiddelbart kan lyde som en god idé, kan faktisk blive det modsatte for landmanden, som reglerne er lige nu.

Energistyrelsen vurderer, at PtX (Power to X, red.) kan blive en væsentlig brik i Danmarks fremtidige energisystem.

Landmændene er vigtige spillere, når det kommer til etableringen af energiparker med produktion af vedvarende energi og biogas. Blandt andet fordi de har arealerne og samtidig giver det god mening at placere energiparker med biogas i nogenlunde nærhed af husdyrbrugene, så man har nem adgang til biomasse. Det næste skridt i forædlingsprocessen kan for eksempel være pyrolyse eller PtX-anlæg, så man skaber cirkulær økonomi i energiforsyningen ved at lave en samlet placering.

Zonestatus ændres til byzone

Power to X (PtX) dækker over en række teknologier, hvor vand bliver spaltet til brint og ilt gennem elektrolyse. Brinten kan bruges som brændstof direkte eller som grundelement i dannelse af biobrændsler som for eksempel metanol.

Placeringen af energiparker sker i områder, der er natur- og miljømæssige robuste, med god afstand til byer og følsom natur. I disse områder ligger der – af samme grund – flere store husdyrbrug.

Problemet opstår, da PtX-anlæg som udgangspunkt anses for at være industri, og derfor skal zonestatus være byzone for denne type anlæg. Derfor risikerer man at lave byzone i umiddelbar nærhed af et eller flere husdyrbrug, hvis man placerer en energipark i det åbne land. Det kan få konsekvenser, da lugtgenekravet til en byzone ifølge lovgivningen er strengere, sammenholdt med lugtgeneafstandene til samlet bebyggelse og nabo uden landbrugspligt, som man ellers skal forholde sig til.

Mulighederne for at reducere lugt fra husdyrbrug med teknologi er begrænsede, dyre og sjældent tilstrækkelige. Oftest er det derfor afstanden mellem husdyrbruget og byzonen, der er den væsentligste faktor for overholdelse af lugtgenekravet.

Når energiparkerne får byzonestatus, bliver de nærliggende husdyrbrugs hidtidige drift ikke påvirket, men det vil ikke være muligt at ændre eller udvide husdyrbrugene. Det vil være af stor betydning, da alle husdyrbrug undergår nødvendige og regelmæssige ændringer – for eksempel når velfærdskravene løbende skærpes. Derfor risikerer landbrugsvirksomheden at miste værdi, hvis den ikke kan leve op til krav og efterspørgsel, uden at udvide.

Som nabo er du høringsberettiget

Derfor skal du være opmærksom på, om der er planer om nye industriområder i nærheden af din virksomhed, som kan få betydning for dig, hvis det bliver udlagt til byzone.

- Som nabo til et kommende industriområde, vil du være høringsberettiget. Derfor skal du i høringsperioden gøre indsigelse mod gennemførelse af kommuneplanen.

- I løbet af 2025 vil der være mange kommuneplaner, som bliver opdateret. Det sker, fordi der i slutningen af året er kommunevalg. Vær derfor også opmærksom på, om de nærtliggende små byer planlægges i fremtidige byzoner.

Hvis du er i tvivl, så kontakt din miljørådgiver.

Læs også