Efterspørgsel Stiger: Grillaktiviteter og eksport holder svinemarkedet i balance

Markedet for slagtesvin i Europa forbliver for det meste i balance med stabile noteringer.

Samlet set er det europæiske slagtesvinemarked fortsat i balance, og noteringerne er for det meste stabile, skriver Danske Svineproducenter i en markedsopdatering.

Franske producenter måtte registrere endnu en lille nedadgående korrektion. Den manglende slagtedag på kristi himmelfartsdag i sidste uge blev stort set opvejet af det begrænsede slagtesvineudbud i de forskellige EU-lande, så der blev ikke meldt om væsentlige udbudspukler i forbindelse med manglende slagtedage. Samtidig steg efterspørgslen efter kød. Det varme og solrige vejr med tilhørende grillaktiviteter bidrog væsentligt til at øge efterspørgslen. Eksport af grisekød til tredjelande sørgede også for et stabilt fundament på markedet.

Det europæiske slagtesvinemarked er generelt i balance, og noteringerne på slagtesvin fortsætter med at bevæge sig sidelæns. Også i Tyskland var udbud og efterspørgsel i balance, og slagteklare grise kunne afsættes uden problemer omkring de seneste helligdage. Samtidig steg efterspørgslen efter grisekød i forbindelse med aspargessæsonen og den forsinkede start på grillsæsonen.

Lille stigning

Mens den gennemsnitlige slagtevægt stiger lidt, er også det spanske marked i balance. Danish Crown rapporterer om en lille stigning i eksporten af grisekød til tredjelande. Derudover har det europæiske skinkemarked, som var presset på grund af ASF i Italien, nu stabiliseret sig.

Ifølge det hollandske fagblad Boerderij kan slagtesvin hurtigt afsættes i Holland, og udbuddet af slagteklare grise er meget lille.

Slagteaktiviteterne på franske slagterier blev endda påvirket af to helligdage i sidste uge, hvilket resulterede i en yderligere lille nedadgående korrektion. Samtidig meldte landbrugsministeriet i Paris om positive nyheder: Kina havde igen indvilliget i at tillade franske biprodukter og proteiner fra grisekød til dyrefoder. Det italienske slagtesvinemarked fortsatte den nedadgående tendens i forbindelse med ASF.

Læs også