Stigende efterspørgsel på økologi

En ny udvikling i efterspørgslen tyder på, at forbrugerne igen tilvælger de økologiske varer, vurderer økologisk koordinator.

Nu ser den kedelige tendens med mindre efterspørgsel på økologiske varer ud til at vende. Det skriver Lars Lyholm Johansen, der er økologisk koordinator i Patriotisk Selskab, i et indlæg i den kommende udgave af Landbrug Fyn.

- Fra 2. kvartal af 2023 ser vi en stigning i salget, hvilket tyder på, at forbrugerne igen tilvælger de økologiske varer, skriver han.

Samtidig er der politisk opbakning til økologi. I den gældende Landbrugsaftale fra 2021 beskrives økologi således som en vigtig brik i den grønne omstilling af landbruget, og SVM-regeringen vil fordoble det økologiske areal frem mod 2030. I tråd hermed yders både økologisk arealtilskud og støtte til omlægning til økologi, påpeger Lars Lyholm Johansen.

Kløvergræs som salgsafgrøde

- Fremover kan den økologiske planteproduktion desuden blive særligt aktuel, da kløvergræs kan blive en salgsafgrøde. Fra 2025 må biogasanlæggene kun bruge kløvergræs fra økologiske arealer samt græs og kløvergræs fra flerårige arealer (min. 5-årige). Derfor vil økologiske landmænd stå godt i forhandling med biogasanlæg om leveringsvilkårene, skriver han.

Siden 2021 har det økologiske marked været påvirket af den stigende inflation, med stagnation eller et decideret fald i salget af økologiske varer til følge. Det er særligt de dyrere varer, især kød, der har været mindre efterspørgsel på.

Det økologiske areal faldt med cirka 5.000 hektar fra 2022 til 2023 og udgør nu omkring 305.000 hektar – 11,5 procent af Danmarks samlede landbrugsareal. Samtidig er antallet af økologiske bedrifter faldet, mens de større økologiske bedrifter er vokset, oplyser Lars Lyholm Johansen.

Læs også