Tyske slagtninger af svin faldt med 7 procent i 2023

For 2023 er de samlede tyske slagtninger af grise faldet med 7 procent til 43,9 millioner stk. Det skriver Markedsnyt for grisekød med Ami som kilde.

Dermed fortsætter den ubrudte nedadgående trend i slagtningerne siden 2016. Og faldet i slagtninger er blevet kraftigt forstærket i 2022 og 2023, hvor slagtningerne er faldet med hhv. 9 og 7 procent. De foregående år er slagtningerne faldet med 2-3 procent.

Faldet i slagtninger i 2022 og 2023 kan udelukkende henføres til et fald i den tyske egenproduktion af grise. Efter en stærk nedadgående trend siden 2016 er antallet af importerede slagtesvin således steget lidt i såvel 2022 som 2023.

Den tyske produktion af grisekød er for 2023 opgjort til 4,2 millioner ton. En nedgang på 6,8 procent sammenholdt med 2022.

Derimod steg den tyske produktion af oksekød i 2023 med 0,6 procent til næsten 1 million ton. Også den tyske fjerkræproduktion steg i 2023 med 1,4 procent til 1,6 millioner ton.

Den samlede tyske kødproduktion faldt dermed med 4 til 6,8 millioner tons i 2023. Tilbage i 2016 lå produktionen på 8,25 millioner ton.

Læs også