Vådt vejr og høje omkostninger udfordrede brancherne i 2023

DM&E har holdt årsmøde. Trods det, at vådt vejr og høje omkostninger udfordrede maskinstationsbranchen i 2023, har der været fremgang hos foreningens medlemmer.

Formand for DM&E (Danske Maskinstationer og Entreprenører, red.) Søren Ulrik Sørensen, aflagde forleden beretning, da foreningen holdt årsmøde.

Han kunne blandt andet berette, at der, på trods af det våde vejr, er fremgang at spore hos foreningens medlemmer.

- Medlemsvirksomhederne har generelt tilpasset sig de øgede omkostninger og fortsat den positive udvikling fra 2022 til 2023. De har optimeret driften på trods af højere priser på maskiner og reservedele, og de forventer at levere positive regnskaber, sagde han.

Tilpasser sig den nye virkelighed

De store vejrmæssige udsving samt færre men større kunder er dagligdagen for de danske maskinstationer, der har formået at tilpasse sig den nye virkelighed. Så på trods af flere spildtimer på grund af vejret, og et dermed højere brændstofforbrug pr. produceret enhed, er det lykkes med en stor grad af forandringsvillighed at skabe en lønsom drift af den enkelte maskinstation.

- Maskinstationerne forventer et lavere indtjeningsniveau i 2023 end i rekordåret 2022, hvor de havde gode forhold og høj efterspørgsel. En positiv faktor er dog, at brændstofpriserne er stabiliseret i 2023. Og det gør det nemmere at styre omkostningerne, sagde Søren Ulrik Sørensen.

Entreprenørerne vækster

Foreningens entreprenører og kloakmestre har øget deres omsætning i 2023, selvom entreprenørbranchen generelt har haft mindre aktivitet. De har nydt godt af de stabile materialepriser, som har gjort det lettere at fastsætte priser. Denne situation har givet organisationens entreprenører og kloakmestre tryghed og sikret en stabil indtjening i 2023.

- Vi glæder os over udviklingen i branchen, men vi har stadig en udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, forklarede Søren Ulrik Sørensen.

Skoventreprenørerne kæmper

Skoventreprenørbranchen har haft et hårdt år i 2023 på grund af det våde vejr, som har gjort det vanskeligt at færdes i de danske skove. Denne forandring har selvsagt givet markant flere spildtimer – en effekt der kan mærkes på omsætning og indtjening. På trods af dette er det lykkes de danske skoventreprenører at komme gennem 2023 med fornuftige resultater.

- Branchen har også oplevet markante stigninger i priserne på reservedele og maskiner, som har påvirket indtjeningen. Medlemsvirksomhederne har kæmpet for at få omkostningsdækning for de øgede udgifter, sagde Søren Ulrik Sørensen.

Læs også