Husk forsikringen, når du laver landbrugsarbejde for andre

Udfører du landbrugsarbejde for andre, skal du kraftigt overveje at udvide din ansvarsforsikring med dækning for behandling- og bearbejdningsskader, lyder opfordringen fra Peter Quitzau fra DLBR Forsikringsmægler.

Det er højaktuelt netop nu at overveje, hvorvidt du er ordentligt dækket ind, hvis du udfører landbrugsarbejde for andre. For det er nu, markerne sprøjtes og gødes.

Peter Quitzau fra DLBR Forsikringsmægler opfordrer alle landmænd, der udfører maskinstationsarbejde, til at være særligt opmærksomme på de risici, det indebærer, og til at huske forsikringen, inden arbejdet udføres.

– De fleste landbrugsforsikringer dækker ansvar ved landbrugsarbejde for andre – eksempelvis skader, hvor et sprøjtemiddel driver ind over en tilstødende mark eller have og medfører skade; men den dækker ikke skade på den mark, der køres på, fortæller Peter Quitzau.

Kostbare skader

Skader der skyldes, at der er brugt et forkert planteværnsmiddel, en forkert dosering eller at der køres på en forkert mark, er ofte meget kostbare skader, som ikke dækkes på landbrugsforsikringens standarddækning. Det kræver en udvidelse af forsikringen med en »behandlings- og bearbejdningsdækning«.

– Alle landbrugsforsikringsselskaber kan tilbyde forsikringsdækning for behandlings- og bearbejdningsskader. Udvidelsen dækker det erstatningsansvar, du under maskinstationsarbejde kan blive pålagt, hvis du ved forkert sprøjtning eller gødskning skader afgrøden, du behandler, siger forsikringsmægleren.

Han forklarer, at hvis du kan gøres ansvarlig for skaden, så dækker forsikringen tabet i samme års vækstsæson, forebyggende behandling og – hvis det kan nås – ny såning af marken.

Underret forsikringsselskabet ved skade

Præmien for udvidelsen beregnes ud fra, hvor mange hektar du behandler, eller hvor mange timers arbejde, du udfører.

Kommer du ud for en skade, er det vigtigt, at du straks underretter dit forsikringsselskab, så det har mulighed for at få dokumentation og eventuelt begrænse skadens omfang.

Opfordringen fra Peter Quitzau lyder derfor, at du skal kontakte din forsikringsmægler eller assurandør for at få et tilbud på en forsikring, inden skaden sker.

Læs også