Statsråd opdagede ikke problematik i minklovforslag

Statsråd Pelle Pape fik 7. november 2020 indblik i et kommende hastelovsforslag om at sikre hjemmel til at aflive mink. Det var problematisk, men han gik først videre med sin viden dagen efter.

Den 7. november 2020 kl. 11.56 modtog statsråd i Statsministeriet Pelle Pape en e-mail fra kontorchef i Statsministeriet Casper Lund Borch. Mailen omhandlede hastelovforslaget fra Fødevareministeriet, der skulle sikre lovhjemlen til at kræve alle mink i Danmark aflivet, som det tidligere har været fremlagt.

Dermed blev det for mange klart, at der ikke var basis for at kræve mink aflivet, som det ellers var opfattelsen hos mange minkavlere, både efter at have set pressemødet med Mette Frederiksen den 4. november, samt efterfølgende at have fået et brev fra Fødevarestyrelsen, hvor der stod »skal« om at aflive mink 31 gange.

Men Pelle Pape forklarede i kommissionen, at han ikke havde øje for, at der manglede lovhjemmel efter at have modtaget mailen, og at han ikke gik videre med sin viden.

- Der er ikke nogen advarselslamper, der ringer. Den går ikke ligesom i rødt på mit risikobarometer. Jeg opdager ikke, at det her er problematisk, sagde Pelle Pape torsdag.

Han overvejede heller ikke at sende materialet videre til sin chef, departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, fortalte han.

 – Jeg tænker ikke, at det vil være almindelig praksis, når det sådan er hen over weekenden. Vi får et varsel på et relativt lavt niveau. Det er ikke noget, der er godkendt af nogle ministre eller departementschefer, sagde han.

Beklagede formulering

Pelle Pape bekræftede flere af de oplysninger, der tidligere har været fremme under afhøringerne i Minkkommissionen. Således fortalte han, at han også kun læste coveret med sagens vigtigste oplysninger samt risikovurderingen fra Statens Serum Institut under det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg (herefter KU-møde, red.) den 3. november 2020, hvor udgangen på mødet var beslutningen om, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Risikovurderingen viste blandt andet, at 12 mennesker var blevet smittet med corona fra mink, og at halvdelen af alle coronasmittede i Nordjylland havde forbindelse til minkvarianter af sygdommen.

Derimod blev de to bilag fra Fødevareministeriet, hvoraf det fremgik, at der ikke var lovhjemmel til at gøre, som man gjorde, ikke læst, og det var samme prioritering, som Pelle Pape i en sms til embedsmænd i Justitsministeriet forud for mødet drog.

Her var risikovurderingen nævnt først, mens aflivningstiltag først kom bagefter. Herunder den omtalte sætning om at »lukke lortet«, altså selve minkbranchen.

Under afhøringen beklagede Pape den formulering, på samme måde som han tidligere har gjort over for dagbladet B.T.

Opstod på mødet

Under KU-mødet blev flere modeller for minkavlernes fremtid i Danmark fremlagt. Et forslag om at lade minkerhvervet gå i dvale og lade op mod 600.000 avlsdyr overleve blev afvist af sundhedsminister Magnus Heunicke (S), mens der også var et forslag om at forbyde minkavl i fremtiden under mødet.

Forslaget om at forbyde minkavl i Danmark permanent blev dog hurtigt fejet af bordet til fordel for modellen om at aflive alle mink.

Under afhøringen blev Pape spurgt efter, hvordan den valgte løsning opstod, og her lød svaret:

- Det opstår af samtalen på mødet og den alvorlige risikovurdering.

Samtalen mellem ministrene?

- Ja sådan husker jeg det, og samtidig er erkendelsen, at avlsdyr tælles i millioner.

Hardlinerstilen

Det er flere gange i løbet af de seneste måneders afhøringer i Minkkommissionen kommet frem, at repræsentanter fra Statsministeriet, blandt andre departementschef Barbara Bertelsen blev set som en hardliner i forhold til mink og smittefare, og under dagens afhøring kom man formentlig tættere på, hvorfor det var oplevelsen hos andre i ministerierne, der behandlede minksagen.

Forud for et møde i regeringens økonomiudvalg, hvor Bertelsen deltog, var Pelle Pape med til at gøre en såkaldt håndakt til departementschefen klar.

Her kommenterede Pape således overfor Bertelsen på den risikovurdering, som Statens Serum Institut havde lavet inden beslutningen om at aflive mink i risikozoner i Nord- og Midtjylland.

»…Det fremgår ret klart af vurderingen fra SSI, at det er mega-farligt at gamble med det her mink. Derfor skal det stå omvendt i håndakten«, fremgik det.

Torsdag blev Pape foreholdt vurderingen og bedt om en forklaring på, hvorfor han skrev, som han gjorde.

- Det er en kommentar til, hvordan jeg ser på den sag. Jeg studser over det, for det står meget klart, at det er en potentiel trussel for folkesundheden. Det ser potentielt meget alvorligt ud.

Kom med på pressemøde

Videre hed det i håndakten:

»Det har i forberedelsen af sagen været drøftet om, der bør overvejes en aflivning af samtlige danske minkbesætninger, idet scenariet er, at minksmitte kan betyde, at alle vacciner i verden vil være ineffektive«.

Formuleringen om, at alle vacciner kunne vise sig at være ineffektive, blev i en lettere omformuleret version brugt, da statsminister Mette Frederiksen på pressemødet den 4. november sagde følgende:

- Den muterede virus – via mink – kan indebære den risiko, at den kommende vaccine ikke kommer til at virke, som den skal, lød det ved den lejlighed fra statsministeren.

Ordene stammede, som Pape forklarede, fra Statens Serum Institut i forbindelse med det møde i regeringens coronaudvalg, der blev afholdt den 1. oktober. Her deltog Pape ikke selv, men fik et referat efterfølgende.

Overlevelseskamp

Under mødet var det opfattelsen fra flere deltagere, blandt andet fra Erhvervsministeriet, at minkbranchen var i en form for overlevelseskamp.

- EM (Erhvervsministeriet, red.) bemærkede, at det måske alligevel var et spørgsmål om tid, før branchen forsvandt.

Der blev dog ikke taget yderligere notits af bemærkningen fra Erhvervsministeriet på mødet.

Afhøringen af Pelle Pape var den indtil nu sidste i afhøringsrækken omkring hovedforløbet i minksagen. De resterende afhøringer ved Minkkommissionen handler alle om politiets brug af action cards, og finder sted i resten af januar måned.

Læs også