Klar til mink-genstart

Der har været travlt hos både myndigheder og i den kommende genopståede minkavlerbranche, for ved årsskiftet blev det igen lovligt at avle mink i Danmark.

788 dage. Så længe gik der, fra statsminister Mette Frederiksen annoncerede, at alle mink i Danmark skulle aflives, og så til årsskiftet, hvor det midlertidige forbud mod minkavl blev ophævet.
Beslutningen, der blev truffet af den tidligere regering i efteråret, afstedkom en del debat, men satte også gang i en masse arbejde, for at få det praktiske på plads for de få avlere, der har valgt at starte op igen.

Og nu er der sat et grundlag op igen for minkavl. På næstsidste dag af 2022 udsendte Fødevarestyrelsen en række regler og anbefalinger til avlerne, der skal være med til at minimere risikoen for nye udbrud af Covid-19.

Ude på minkfarmene bliver der krav til jævnlig test af dyr, som en del af overvågningen for Covid-19. Her er det Fødevarestyrelsen, der kommer ud og tager overvågningsprøverne. 

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at minkavleren og ansatte tester sig selv for Covid-19 via en antigentest før arbejdsdagen på en minkfarm påbegyndes og at de tager en ugentlig PCR-test. 

Endvidere skal minkavleren have en smittebeskyttelsesplan om blandt andet brug af værnemidler, skift af tøj og fodtøj mv. Medarbejderne skal desuden gennemgå et kursus om hygiejne og om korrekt brug af værnemidler.

60 tests hver uge

De avlere, der indfører mink til Danmark, har pligt til at tage prøver af minkene og sende prøverne til test for Covid-19 på Statens Serum Institut. Minkene skal holdes adskilt fra andre dyr i besætningen, indtil analysesvar viser, at der ikke er Covid-19 blandt minkene. Ifølge nyhedsbureaet Ritzau skal der hver uge udtages cirka 60 prøver fra mink i hver besætning.

Covid-19 i mink er desuden stadig en anmeldepligtig sygdom. Det betyder, at minkavleren skal kontakte sin dyrlæge, hvis avleren får mistanke om at dyrene er smittede. Dyrlægen skal så kontakte Fødevarestyrelsen.
Og hvis det viser sig, at en minkfarm er blevet ramt af Covid-19, bliver der lagt en række begrænsninger på farmen. Det betyder blandt andet, at man hverken må fjerne eller tilføje dyr.

Har fået foderaftale

Tilsynsreglerne for at forhindre coronasmitte blandt mink er ikke det eneste, der netop er faldet på plads. Også aftaler om foderlevering er kommet i stand. I hvert fald oplyser Danske Mink, at man har indgået en aftale med firmaet Royal Skagen, der leverer dyrefoder, om at levere foder til mink.

Royal Skagen har tidligere leveret foder til mink, men gik konkurs, da der blev lukket for minkavl i Danmark i november 2020.

Læs også