Plan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan vedtages til juni

En enig bestyrelse har besluttet, at planen ikke skal i fornyet høring. Dermed kan de vedtage pla-nen inden lovfristen den 1. juli.

Nationalparkfondens bestyrelse har på dens seneste møde drøftet de 67 høringssvar, der er kommet ind i den periode, planen har været høring. Høringssvarene medfører ingen væsentlige ændringer i national-parkplanen, og det er derfor ikke nødvendigt at sende planen i fornyet høring. 

- Vi har været lidt bekymrede for, om vi kunne overholde vores tidsplan, da vi som så mange andre var nødt til at aflyse vores bestyrelsesmøde i marts måned pga. corona. I bestyrelsen er vi glade for, at vi nu kan få planen gjort færdig, så den kan vedtages til juni. Vi ser frem til at komme i gang med de mange spændende projekter i planen, siger Carl Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 

Ingen væsentlige ændringer

I høringsperioden fra den 4. december 2019 til den 4. marts 2020 modtog nationalparken 67 høringssvar fra myndigheder, organisationer, foreninger og privatpersoner. Hvert enkelt høringssvar er blevet behand-let og besvaret i et høringsnotat, der også indeholder anbefalinger til eventuelle ændringer i nationalpark-planen som følge af det enkelte høringssvar.

Det er kun, hvis et høringssvar medfører væsentlige ændringer i planen, at planen skal i fornyet høring. Siden ingen af de anbefalede ændringer er væsentlige, forventes planen at kunne vedtages af bestyrelsen til juni.

Høringsnotatet kan læses på nationalparkkongernesnor-dsjaelland.dk.

Hvad er en nationalparkplan?

Grundlaget for arbejdet i alle danske nationalparker er seksårige nationalparkplaner med konkrete mål og handlinger for, hvordan nationalparkfondene vil udvikle parkerne. En nationalparkplan indeholder: 

•    En beskrivelse af værdierne i nationalparken

•    En beskrivelse af den lovgivning og de rammer, som nationalparken er underlagt

•    En beskrivelse af indsatser og projekter inden for natur, kulturhistorie, friluftsliv, landskab, formidling og lokalsamfund mm.
 

Kilde: Nationalparken Kongernes Nordsjælland

Læs også