Lad blomsterstriberne stå til vildtet

Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre vildttiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne kan overvintre og dermed skabe grundlag for næste års insektbestand. Ifølge Landbrugsstyrelsen kan man placere tiltagene på samme sted flere år, hvis man samtidig opfylder betingelserne for grundbetaling og grøn støtte for arealet.

Som landmand kan man hjælpe dyrelivet ved at lade plantedækket stå vinteren over, for eksempel i markkanter og på pletter i marken. Det kan for eksempel være på områder, hvor der næste år skal etableres markbræmmer, vildttiltag eller blomsterstriber.

Med fordel kan der laves flere små områder med forskellige tiltag. Ved at have flere mindre marker med forskelligt plantedække gør man det nemmere for mindre dyr og insekter at bevæge sig gennem det åbne land, og hjælper samtidig med at opfylde dyrenes forskellige behov for føde- og skjulesteder.

På markliv.dk kan man læse om, hvordan der bidrages til variation i landskabet.

Læs også