Inspiration til et vildere landbrug

Landbrugets vigtige rolle i en øget biodiversitet var på dagsordenen, da Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med landbrugsorganisationen Vestjysk inviterede landmænd, jægere og andre interesserede til inspirationsmøde om »Vores Vilde Vestjylland«.

Naturen har brug for mere plads – også i Naturens Rige. Og som et markant erhverv i landets geografisk største kommune har landbruget en unik mulighed for at være med til at give biodiversiteten en hjælpende hånd.

Det var budskabet i den invitation, som Ringkøbing-Skjern Kommune og landbrugsorganisationen Vestjysk havde sendt til landmænd, jægere og andre lodsejere i hele kommunen.

Invitationen var til et dialogmøde, hvor lodsejerne fik konkrete forslag og inspiration til, hvordan de – med få, enkle tiltag – kan få en vildere bedrift og gøre en forskel for biodiversiteten.

- Faktisk kan vi se, at rigtig mange landmænd allerede er godt i gang, siger Julie Storm Stausholm, biolog og naturmedarbejder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Vores Vilde Vestjylland-sekretariat.

Hun peger på faunastriber som en håndsrækning til naturen, som mange landmænd har taget til sig, men tilføjer, at det også i nogle tilfælde bare handler om at gøre så lidt som muligt.

- Landmænd har ofte arealer, der egner sig rigtig dårligt til omdrift, men som er små biotoper, hvis de bevares uden jordbearbejdning. Det kan være den fugtige lavning eller det skæve markhjørne. Hvis de får lov at ligge uberørte hen, vil eksisterende natur kunne sprede sig ind i nye områder og skabe grundlag for en større biodiversitet, forklarer Julie Storm Stausholm.

Slap af

Vores Vilde Vestjylland-sekretariat står desuden bag en folder, der henvender sig specifikt til lodsejere med gode råd til, hvordan man med få tiltag kan genskabe tilholdssteder for eksempelvis insekter og fugleliv.

- Det er væsentligt at minde om, at Vores Vilde Vestjylland ikke kun handler om etablering af natur, men i lige så høj grad handler om bevaring og anerkendelse af den natur, der allerede eksisterer, forklarer Julie Storm Stausholm.

Et af de råd, der går igen i inspirationsfolderen til landbruget, er netop det, som kommunen også har givet haveejerne. Nemlig: »Slap af og lad stå til«:

- Når man bevarer naturområder med en lang kontinuitet, hvilket i landbruget vil sige uden at dyrke områderne igennem længere tid, kan vi se, en højere biodiversitet. Ved at efterlade hegn, overdrev og moser med mere i fred kan vi sikre livsgrundlaget for mange af vores truede dyr og planter, forklarer Julie Storm Stausholm.

Hun peger på markveje, læhegn, kvashegn, grøftekanter, vandhuller og diger som andre eksempler på småbiotoper, der er vigtige for at bevare optimale levesteder og fødekilder for insekter.

Brakjord, barjordsstriber, stendiger og bevarelse af gamle træer er andre oplagte muligheder for at skabe plads til en større mangfoldighed i naturen.

Læs også