Cikorie: En gavnlig skønhed

Biodiversitet og infrastruktur er ikke to begreber, som man umiddelbart kan se en sammenhæng i. Vi tænker pr. automatik, at veje og trafik er larmende og forstyrrende indslag i landskabet.

Mange planter og dyr har det dog anderledes, og trives glimrende på disse steder. I denne skønne tid ses smukke blå blomster på tørre kalkholdige jorde, ved ruderater og langs vores veje. Det er cikorien, der blomstrer.

Cikorie er ret let at kende, de der ikke er andre planter herhjemme, der bærer de store blå blomster. Planten bliver op til 80 centimeter høj og er ret kraftig og opretstående. I plantens første leveår danner den en roset ved jorden, og først i det andet år vokser stænglerne frem.

Cikorien er ikke oprindeligt hjemmehørende i Danmark. Munkene har allerede i middelalderen kendt plantens gode egenskaber og har medbragt den på deres rejser.

De brugte den som middel mod alle mulige sygdomme, og i langt de fleste tilfælde har det været helt uden virkning. Cikorie indeholder dog stoffer, der er gavnlige for fordøjelsen og beskytter leveren.

I dag findes planten særligt i Østjylland, mens den er mere sjælden på Sjælland.

Under besættelsen blev cikoriens tørrede og ristede rødder brugt som erstatning for kaffe, da man ikke kunne skaffe bønnerne til den sorte drik. Det blev solgt under navnet »Rich’s«, der for mange nærmest er synonym med besættelsestiden.

Hvis planten dyrkes i mørke, laver den lækre sprøde skud, der om efteråret sælges under navnet »julesalat«.

Cikorie i grisefoder har mange gavnlige effekter, blandt andet på kødets lugt, men også på grisens almene helbredstilstand.

Ja, det er en plante med mange forskellige egenskaber. Hold øje med den fine cikorie med de store blå blomster igennem sommeren.

Læs også