Kommune vil engagere skoleelever i klima- og naturfag

Mariagerfjord Kommune har indgået et samarbejde med Den Grønne Rygrad for at styrke kommunens fokus på naturfag, klima, bæredygtighed og skole-virksomhedssamarbejde i folkeskolen.

Mariagerfjord Kommune vil de kommende år skabe mere motiverende og praksisnær undervisning inden for temaerne energi, fødevarer, klima, natur, ressourcer og sundhed. Indsatsen sker som følge af en aftale med projektet Den Grønne Rygrad.

- I folkeskolen oplever vi en efterspørgsel på værktøjer til at klæde børn og unge på til bedre at kunne forholde sig til og handle i klimaforandringernes tid. Vi glæder os derfor til at koble værktøjerne i Den Grønne Rygrad med de gode praksisnære tilbud og politiske planer, der allerede er i Mariagerfjord Kommune, siger programchef i Concitos Klimaambassade, Synnøve Kjærland.

Klimaambassaden udgør sammen med skolehaveforeningen Haver til Maver organisationerne bag Den Grønne Rygrad.

Synnøve Kjærland håber, at endnu flere af kommunens elever vil opleve, at klima og bæredygtighed ikke kun handler om udfordringer, men også om de spændende og relevante løsninger, som man arbejder med i den grønne omstilling.

Eleverne vil blandt andet opleve den mere engagerende naturfagsundervisning gennem Åben Skole, hvor de konkret kan se og mærke den grønne omstilling i lokalsamfundet.

Ny hjemmeside bidrager til kommunens strategier

Mariagerfjord Kommunes arbejde med at skabe spændende undervisning sker blandt andet via to strategier; Naturfagsstrategien og Samspil med succes. Den Grønne Rygrads nye indeholder et digitalt værktøj, der samler og skaber overblik over de grønne Åben Skole-aktiviteter i kommunen. Det skal sikre, at lærerne får lettere ved at inddrage de mange gode, eksterne undervisningsforløb, eksempelvis fra kommunens naturvejleder og de lokale virksomheder, når de planlægger deres undervisning.

Den Grønne Rygrad

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank Concitos Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver, og projektet har til formål at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen ved at styrke klima- og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i STEM-fagene, som er fag indenfor matematik, videnskab og teknologi.

Den Grønne Rygrad arbejder inden for temaerne: Energi, Fødevarer, Klima, Natur, Ressourcer og Sundhed.

Den Grønne Rygrad vil indtil foråret 2024 samarbejde med 15-20 kommuner om at understøtte og forankre grøn dannelse i grundskolen.

Indtil nu er der foruden Mariager, blandt andet også indgået samarbejdsaftale med Jammerbugt, Lemvig, Skanderborg og Aalborg Kommune.

Den Grønne Rygrad er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Læs også