Biavler fra Roskilde: - Lad tingene stå lidt mere

Hans-Erik Germuth, biavler fra Roskilde, opfordrer landmændene til at lade lidt mere vild natur stå og blomstre på markerne.

Siden 1980 – i 38 år – har Hans-Erik Germuth været biavler, og avleren fra Roskilde har således fulgt udviklingen for de danske bier gennem næsten fire årtier.
Direkte adspurgt, om bierne i Danmark har fået det bedre eller værre gennem alle årene, lyder det fra biavleren, der også er medlem af Gamle Roskilde Amts Biavlerforening:
- Det største problem er nok, at pollenkilderne forsvinder. Og min opfordring til landmændene er, at de ikke jævner alle læhegn. Og at de laver faunapassager og lader et hjørne med brak stå til bier, insekter og fugle. Det er således manglen på biodiversitet, der nok er den største udfordring.
- Raps og kløvermarker hos landmændene er sådan set fine. Men når de er afblomstret, ebber pollenkilderne ud. Så jeg håber, at landmændene vil lade lidt mere vild natur stå og blomstre på markerne, lyder det fra Hans-Erik Germuth, som tilføjer:
- Det gælder også inden i byerne. Lad hækkene blomstre, og græsset vokse og kløveren blomstre lidt i plænerne. Sådan en helt grøn græsplæne er jo en ørken for en bi.
 

Pesticiderne debatteres

Hans-Erik Germuth er selv by-biavler, med en produktion på cirka 600 kg honning fra 14 bi-familier årligt. Og han påpeger, at det ikke kun er debatten om biodiversitet, der optager sindene i avlerkredse. Pesticider er også et emne i biavlerkredse.
- Som by-biavler oplever jeg ikke selv de store problemer med pesticider. Men pesticiddebatten er selvfølgelig noget, som optager mange biavlere. For der er fundet pesticider i honningen, og vi producerer jo et naturprodukt, der gerne skal være helt rent, pointerer han.
Samtidig er der debatten omkring neonekotinoider – et aktivstof i sprøjtemidler og bejseprodukter til blandt andet vinterraps, som nogle forskningsresultater har vist kan påvirke biers evne til at finde hjem. Derfor er der kræfter i både Danmark og resten af EU, der vil have stoffet helt ud af landbrugsproduktionen.
- Problemet er måske ikke så stort for mig som by-biavler. For jeg kan flytte mine bier, hvis der er pesticider i nærheden, som kunne være et problem. Det er værre for de vilde bier, der ikke på samme måde kan flytte. Derfor er de vilde bier mest udfordret af pesticider, forklarer Hans-Erik Germuth, og tilføjer:
- Jeg har aldrig set sprøjteskader hos mine bier. Og jeg har ikke direkte hørt om dem i de sidste ti år.

Læs også