Skab natur med skønne beplantninger i det åbne land

Der er mange gode grunde til at få plantet levende hegn og småbeplantninger, og Østlige Øers Plantelaug tilbyder kollektivt plantningsprojekt i samarbejde med Vanas ApS.

Levende hegn og småbeplantninger er og bliver en del af den danske natur. I Danmark har man arbejdet med landskabsbeplantninger i mere end 100 år, og den danske natur skal hele tiden plejes og styrkes.
På vegne af Østlige Øers Plantelaug tilbydes lodsejere i Næstved Kommune et gratis besøg at landskabskonsulent Thomas Møller. Ønsket er at få flere lodsejere inspireret til at deltage i det igangværende kollektive plantelaug, der er forbeholdt lodsejere i den sydsjællandske kommune.
- Gennem det seneste århundrede er der blevet plantet mere end 100 millioner planter i kollektive plantelaug, hvilket svarer til omkring 33.000 kilometer tre-rækkede læhegn, siger formand for Østlige Øers Plantelaug, Christian Christiansen, og tilføjer:
- Succesraten er 97-98 procent. Når jeg siger succes, mener jeg sunde hegn, der gror og fungerer. Det er da en statistik, der er til at føle på. Så hvis man går rundt, og ikke rigtig ved, om man vil tage springet, taler det her da for. Plantelauget leverer et rigtig godt produkt – og har gjort det i mere end 40 år.
 

Mange fordele

Plantelauget har i mange år udelukkende arbejdet med administration af støtteordningen for etablering af landskabs- og  biotopforbedrende beplantninger, mens selve etableringen og renholdelsen varetages af plantelaugets entreprenør.
Det vil sige alt fra jordarbejde til plantning og renholdelse i tre vækstsæsoner. Mange er ikke klar over de mange fordele ved etablering af kollektive landskabsbeplantningerne og ikke mindst at hele anlægsforløbet udføres professionelt uden bekymringer for lodsejeren.
Beplantningerne er en mulighed for at skabe liv og bedre levevilkår for en lang række arter – også arter vi normalt ikke bemærker. For eksempel har de vilde bier enorm betydning som bestøvere af markafgrøder, blomster og frugttræer.
 

Øget herlighedsværdi

Forestil dig beplantningerne som grønne blomstrende buskhegn med senere bærsætning, hvor dyr, fugle og insekter kan opholde sig og færdes uforstyrret og gå fra område til område. Medregnet er selvfølgelig en øget herlighedsværdi, der ikke skal undervurderes, hvis huset en dag skal sælges.
- Så er du jordbesidder og ønsker mere dyre- og fugleliv på din ejendom, så kan det være en rigtig god idé at deltage i beplantningsprojektet med Østlige Øers Plantelaug, forklarer Thomas Møller.
- Vi er selvfølgelig først og fremmest til for vores kommende medlemmer, som vi rådgiver professionelt med det klare formål at etablere mangfoldig natur i det åbne landskab, indskyder formand Christian Christiansen.
- Støtteordningen til det kollektive beplantningsprojekt varetages af plantelauget og entreprenøren, så lodsejeren ikke behøver at tænke på andet end udformningen og placeringen af de ønskede beplantninger, forklarer Thomas Møller, der har mange års erfaring i at vejlede og rådgive.
 

Hurtigt resultat

Østlige Øers Plantelaug anvender udelukkende hjemmehørende plante-
arter, forklarer Thomas Møller.
- Vi sørger for al anlægsarbejde herunder jordarbejde, plantning, hegning og mekanisk renholdelse i tre vækstsæsoner. Lodsejeren skal ikke tænke på noget, når først aftalen er underskrevet og på plads. Kun at vildthegnet skal tages ned efter seks år, siger Thomas Møller og fortsætter.
- Du får en forskønnelse af din ejendom hvor vildtet, insekter, sommerfugle med flere får rigtig gode lokaliteter. Halvdelen af de buske, vi planter, er bi-venlige. Jagten bliver også sjovere, da området ændrer karakter og tiltrækker flere vildtarter.
I det hele taget kommer ens tålmodig slet ikke på prøve, når det gælder læhegn, forklarer de to herrer.
- Mange har den fornemmelse, at der går flere år, før hegnene har en størrelse, der er værd at skrive hjem om, men det er ikke tilfældet. Allerede efter tre år vil flere træer eller buske være høje og veludviklede, fordi renholdelsen sikrer en god tilvækst, påpeger Christian Christiansen.
 
Praktiske oplysninger
- Østlige Øers Plantelaug og entreprenørvirksomheden Vanas ApS udfører alt praktisk og administrativt arbejde.
- Miljøstyrelsen yder op til 40 procent i tilskud til anlæg og renhold i tre vækstsæsoner og 50 procent til opsætning af vildthegn.
- Beplantningerne etableres i efteråret 2018/foråret 2019.
- Varieret sammensætning af plantearter med høj grad af blomstrende og bærsættende træer og buske.
- Frist for tilmelding til deltagelse og konsulentbesøg er den 31. maj 2018.
- Få et gratis og uforpligtende besøg af konsulent Thomas Møller fra Vanas ApS. Kontakt ham på 40242447 eller tm@vanas.dk.
- Eller kontakt formanden for Østlig Øers Plantelaug, Christian Christiansen på 21221640.
 

 

Læs også