Første fynske medlem af bæredygtiges bestyrelse

Niels Hauge Mikkelsen fra Kohavegaard i Balslev er valgt som nyt medlem af Bæredygtigt Landbrugs bestyrelse.

Niels Hauge Mikkelsen foran ejendommen Kohavegaard i Balslev på Vestfyn, hvorfra han driver cirka 500 hektar planteavl. Niels Hauge Mikkelsen er første fynske medlem af bestyrelsen for Bæredygtigt Landbrug og vil fremover arbejde for blandt andet øget samarbejde og synlighed bag de beregninger og resultater, der kommer fra universiteterne. Fotos: Henriette Lemvig

Niels Hauge Mikkelsens planteavlsbedrift er delt op i to virksomheder: Kohavegaard og ØkologiK Aps. Kohavegaard drives konventionelt. ØkologiK Aps drives økologisk.

- Jeg skulle egentlig slet ikke have haft mit eget landbrug.

Niels Hauge Mikkelsen, der er nyvalgt bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, og første fynske medlem af bestyrelsen for den efterhånden 11 år gamle organisation smiler, da han ridser sin baggrund op.

- Mine forældre drev en full-line svineproduktion ved Middelfart. Men da det skulle overvejes, hvilken vej jeg skulle gå der midt i 00’erne, stod det ikke mål med min økonomiske formåen at overtage til den pris, mine forældre havde i udsigt at kunne få for ejendommen.

- Det gav mere mening at tage en industriel uddannelse, så jeg uddannede mig i stedet til maskinmester, med linje i økonomi og ledelse, fortæller Niels Hauge Mikkelsen.

Landmand ved et tilfælde

At der så ingen jobs var at få, da han var færdiguddannet midt i finanskrisen, og han i stedet blev ansat af sine forældre for at drive deres svenske ejendom med landbrug og udlejning, ja så giver det pludselig et helt andet slutprodukt. For i dag er Niels Hauge Mikkelsen ejer af de to landbrugsvirksomheder Kohavegaard og Økologik ApS, der tilsammen driver cirka 500 hektar, hvoraf de 140 hektar ejes.

- Jeg endte med at købe Kohavegaard på 100 hektar i fri handel i et I/S med mine forældre, som jeg så købte ud i 2019. Og ja, så gik der sport i det, og i dag står vi med to forholdsvis store landbrugsvirksomheder, hvor den ene drives økologisk og den anden konventionelt.

Laver et stykke kvalitetsarbejde

Niels Hauge Mikkelsen betragter sine virksomheder ud fra samme faglige vinkel.

- Vi arbejder med den samme substans. Der leveres blot til to forskellige kunder.

- Det er lidt ligesom et tømrer/snedker-firma. Vi arbejder som økologiske og konventionelle landmænd med de samme produkter, ligesom tømreren og snedkeren begge arbejder med træ. Vi har bare lidt forskellige måder at håndtere afgrøden på, og vi leverer til forskellige kunder. Det giver god mening og en spændende hverdag for mig at koble de to grene sammen, understreger han og påpeger, at han gerne ser et endnu bedre sammenhold mellem landmændene uanset, om de driver deres ejendom økologisk eller konventionelt.

- Som danske landmænd laver vi et stykke kvalitetsarbejde. Vi skal stå sammen og blive endnu bedre. Splid giver kun plads til populister, som fisker stemmer på at udstille det. Vi skal hæve os gennem vores resultater, ikke ved at stå på hinandens tæer, siger han.

Mange afgrøder

De 120 hektar med økologiske afgrøder dyrkes med sukkerroer, karse til frø, frøgræs, hestebønner, kløver og fremavlskorn blandt andet.

- Vi har en 12-13 forskellige afgrøder, så der er meget specifik viden at sætte sig ind i, konkluderer Niels Hauge Mikkelsen, der i den konventionelle avl også dyrker højværdiafgrøder som græs- og rødbedefrø og spinat.

Klar til at tage sin tørn

At den 36-årige vestfynbo har besluttet sig for at gå ind i bestyrelsesarbejdet for Bæredygtigt Landbrug skyldes i første omgang, at han blev spurgt.

- Jeg skulle lige lokkes lidt, men når det så er sagt, så har jeg længe fulgt med i Bæredygtigt Landbrugs arbejde, og jeg er meget imponeret over de døre, den gamle garde har kunne sparke ind, ligesom jeg er enig i de faglige betragtninger, de gang på gang har fået bragt til diskussion. Det har vi trængt til.

- Nu er jeg så klar til at tage min tørn. Dørene er sparket ind. Vi har måske fremstået som vagthunde og lettere aggressive. Det har været nødvendigt. Personligt kunne jeg godt tænke mig at dyrke samarbejdet endnu mere. Vi i den nye bestyrelse – hvor 50 procent er udskiftet – skal i min optik forsøge at tale ind til folk på nye måder, men stadig med det samme faglige indhold og fokus.

Synlighed og rene linjer

- Vi skal vedblive at forlange, at der er synlighed bag de resultater, der kommer fra universiteterne. Jeg vil meget gerne være med til at diskutere krav og muligheder. I landbruget vil vi også det bedste for både miljø og biodiversitet. Men vi skal kende data og metoder for de resultater, der er fremkommet. Ellers kan vi ikke tale om dem og finde løsningsmodeller på et lige og sagligt grundlag. Og det skal vi kunne.

- Vi er landmænd med det lokale kendskab og høj faglig baggrund. Det er ikke urimeligt, at vi også bliver lyttet til.

- Og så skal vi have adskilt faglighed og politik. Lige pt. synes jeg, at det er en stor gang pludder. Det skal det ikke være. Der skal være rene linjer og klar adskillelse. Vi må kunne forlange, at tingene måles, vejes og lægges ordentligt frem, påpeger det nyvalgte fynske medlem af Bæredygtig Landbrugs bestyrelse.

Bæredygtigt Landbrug

Forening bestående af knap 4.000 konventionelle og økologiske landmænd

Tilsammen dyrker BL’s medlemmer over en million hektar

Foreningen blev stiftet den 1. februar 2010 med det mål at få afskaffet de økonomisk belastende dele af Grøn Vækst, sikre landbruget mod nye indgreb og få afskaffet skatter og afgifter, der belaster erhvervets økonomi i forhold til konkurrenterne i EU.

Læs også