L&F finder ny områdedirektør i egne rækker

Som et led i en intern omstrukturering har Landbrug & Fødevarer fundet ny områdedirektør i egne rækker. Det bliver 33-årige Andreas Bach Mortensen, der fremover skal lede området ’Public Affairs & Kommunikation’. Siden april 2020 har han haft sin faste gang på Axelborg som chef for ’Public Affairs’ og senere også som områdechef for ’Politisk Sekretariat. ’

I området er der også fundet to nye afdelingschefer i egne rækker. Nanna Rydal Østergaard bliver kommunikationschef og souschef i området. Julia Fennefoss Vollertsen bliver chef for afdelingen ’Digital, Kampagne & Branding’. Der skal dertil rekrutteres en ny chef for afdelingen ’Public Affairs’.

Andreas Bach Mortensen siger: - Ambitionen er, at vi nu sætter hele L&F’s kommunikationskraft bag vores strategiske prioriteter. Vi skal være endnu mere synlige og innovative, så vi kan skabe størst mulig værdi for vores medlemmer. Det sætter vi nu det helt rigtige ledelseshold til at sikre, og jeg glæder mig til samarbejdet med de mange gode talenter, der allerede er i kommunikationsafdelingen.”

Omstruktureringen er en del af en intern rokade, hvor der dannes nye områder og afdelinger. Foruden området ’Public Affairs & Kommunikation’ er der tale om:

Camilla Brehm Suhr bliver områdedirektør for ’Organisation & Ledelse’, hvor man samler afdelingerne ’HR & Organisationsudvikling’ og ’Strategi- & Ledelsessekretariatet’. Sidstnævnte afdeling udvides under fortsat ledelse af Lisbeth Gøtzsche og får fremover også ansvaret for intern kommunikation. Ny chef for ’HR, Kultur & Udvikling’ bliver Louise Black Holberg.

Charlotte Bigum Lynæs bliver områdedirektør for ’Jura og Fonde. Morten Nielsen vil, i en nyoprettet stilling som udviklingschef, stå i spidsen for afdelingen ’Foreninger. ’Niels Kenneth Østergaard Scheel bliver særlig rådgiver til ledelsen i landbrugspolitiske spørgsmål inden for primærproduktionen.

Klaus Jørgensen bliver områdedirektør for ’Medlemmer & Branchesekretariater.’Desuden ændres en række interne referencer, ligesom der oprettes nye branchefællesskaber, der skal samle Landbrug & Fødevarers sektioner, sektorer, brancher og udvalg.

Læs også