Markvandring om lavbundsjord og parkering af vand

Mandag den 26. april havde Østjysk Landboforening og Hedensted Kommune sat 10 lodsejere i stævne på en markvandring ved Skjold Å vest for Juelsminde.

Temaet var lavbundsjord og tilbageholdelse af vand. Markvandringen var nummer to i en række af fem med temaer, som skal grave et spadestik dybere i et multifunktionelt jordfordelingsprojekt ved As Vig. Projektet skal forhindre oversvømmelser i sommerhusområdet, øge biodiversiteten og samle landmændenes marker – men udelukkende hvis der er interesse for det. Involvering af områdets lodsejere er afgørende for, om en jordfordeling kan blive til virkelighed.

Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde er et effektivt værktøj til at gøre en indsats for klimaet. Samtidig kan en udtagning tilbageholde vand og forhindre oversvømmelser i det nærliggende sommerhusområde. 

Østjysk Landboforening og Hedensted Kommune samarbejder og udvikler konceptet om multifunktionel jordfordeling ved først at involvere områdets lodsejere for at sikre en god proces og holdbare løsninger.  

- VI kommer længst ved at involvere lodsejerne, men det betyder også, at processen tager tid og i princippet ved vi ikke, om vi har et projekt. Det kommer an på, om lodsejerne kan se idéen i at indgå i en jordfordeling. Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser, men hvad det ender med, ved vi ikke. Lige nu har vi en stor bunke brikker, vi skal forsøge at få til at passe sammen, forklarer Henrik Nielsen, formand for Østjysk Landboforening.

Læs også