Grøn omstilling på Nørre Vosborg i Vestjylland

- Et betydeligt bidrag til den grønne omstilling og til gavn for både klima, vandmiljø og biodiversitet.

Sådan lyder det samstemmende fra Naturstyrelsen og Realdania By & Byg, som igangsætter grøn omstilling på herregården Nørre Vosborg: 90 hektar landbrugsjord omdannes til natur. 

Realdania By & Byg ejer Nørre Vosborg og de omkringliggende jorde, som nu omdannes til et såkaldt lavbundsprojekt.

- Sammen med Naturstyrelsen har vi arbejdet længe på dette projekt, og derfor glæder det os, at der nu er fundet en god model. Omdannelsen af området til lavbundsprojekt betyder, at en del af arealet vil henstå som våde enge, og det gavner både klimaet, vandmiljøet og biodiversiteten. Dermed bidrager projektet også til den grønne omstilling, siger Peter Cederfeld, der er administrerende direktør for Realdania By & Byg.

Også hos Naturstyrelsen er der begejstring for projektet, som ikke blot reducerer udledningen af CO2; projektet gavner også biodiversiteten, fordi projektarealerne hjælper til at skabe vildtkorridorer og levesteder for dyr og planter.

Læs også