Leverer foderkager til 85.000 køer

Emmelev er fast inventar på NutriFair: - Jeg er vild med at deltage på udstillingen, forsikrer medejer Morten Simonsen.

Den nordfynske virksomhed Emmelev A/S er kendt for bæredygtig biodiesel lavet på raps.

Men blandt kvægbrugere er NutriFair-udstilleren fra Emmelev også kendt som producent af bæredygtige og proteinrige foderkager, som erstatter omdiskuteret importeret soja fra Sydamerika eller USA.

Faktisk får 85.000 malkekøer hver dag de GMO-frie foderkager fra foderproducenten i foderrationen, og en ny teknik, som gør foderkagerne mere tørre og granulerede og dermed lagerfaste, betyder, at efterspørgslen fra mælkeproducenterne er stor især på Fyn, men også i store dele af Jylland.

Glæder sig til NutriFair

Medejer hos Emmelev A/S, Morten Simonsen, glæder sig til at være med på dette forårs NutriFair-udstilling i Fredericia. For mange landmænd kommer forbi Emmelevs stand for at få en snak om foderkagerne:

- Jeg er vild med at deltage på udstillingen. Vi får altid en god snak om, hvad der rører sig i landbruget, og lige nu er kvægbruget jo igennem en periode med store forandringer. Jeg har stor respekt for landmændene, som passer deres dyr dag ind og dag ud, og hvis jeg kan bidrage med gode foderkager til malkekøerne, er det helt fint, siger Morten Simonsen.

Faktisk bidrager foderkagerne til en stor del af den fortrængning af CO2, som er resultatet af produktionen på grundlag af raps. Rapskagerne udgør 25 procent af den samlede produktion på grundlag af rapsen og fylder dermed meget.

Cirklen er sluttet

En af dem, der bruger Emmelevs foderkager, er mælkeproducent Torben Hansen, Havndrup på Fyn.

For ham er bæredygtighed ikke noget nyt, og det passer ham fint, at dyrke raps, levere til Emmelev og få foderkager og evt. biodiesel retur:

- Bæredygtighed har vi landmænd jo altid arbejdet med – tidligere hed det blot, at det skulle være rentabelt, og at vi skulle udnytte ressourcerne. At beskæftige sig med naturen, miljø og nu bæredygtighed er en del af en lang proces, som vi landmænd altid har været en del af, siger Torben Hansen.

- Hvis man regner alle faktorer med – herunder biodiesel og rapskager - tror jeg faktisk, køerne også bidrager til at mindske CO-udslippet. For eksempel opsuger mine græsmarker CO2, og uden køer, ingen græsmarker, siger Torben Hansen.

- Man kan sige, at cirklen er sluttet, tilføjer han.

Giver lidt ekstra

Også i Jylland er foderkagerne populære. En mælkeproducent fra Gredstedbro fortæller, at der jo er græs nok ude vestpå, men at foderkagerne giver lidt ekstra og derfor blev fyldt i Mullerup-mixeren sammen med sojakager, majsensilage og valset byg.

Det er et samarbejde mellem Emmelev A/S og kvægbrugskonsulent John Jensen, Velas, tidligere Centrovice, som betød, at der blev ændret på produktionsmetoden, så vandindholdet blev lavere.

Læs også