Ny gødningskilde på vej til økologerne på Djursland

Økologerne på Djursland har i år været utrolig mærket af, at de har haft svært ved at skaffe gødning nok, men nu er der en ny kærkommen gødningskilde på vej.

Henrik Østergaard Nielsen, Økologi- og planteavlskonsulent i Djursland Landboforening

Økologerne på Djursland har efter nedlukningen af områdets minkbedrifter og flere besætningsophør blandt svineavlere haft svært ved at skaffe gødning nok. Bedre blev det ikke, da krigen i Ukraine fik priserne på handelsgødning til at stige voldsomt, og de konventionelle planteavlere derfor også fik øjnene op for husdyrgødning.

Der er relativt få husdyrbrug i Syddjurs Kommune, og der har derfor været kamp om den lokale gødningen. Flere økologiske landmænd har måtte tænke i alternative baner. Nogen har bevidst valgt at etablere flere bælgplanter, som ikke har brug for at få tilført kvælstofgødning. Nogen har fået vinasse fra gærfabrikken i Grenaa, mens andre har aftaget potamylasse fra kartoffelmelsfabrikken i Karup eller kød og benmelsgødning fra Daka. Alt sammen alternative former for gødning, som ender med at blive rigtig dyrt.

Økologer kan aftage biomasse

Der er dog lys for enden af tunnelen for økologerne på Djursland. Vi er kun det sidste papirarbejde fra at få en ny gødningskilde til rådighed. Inden længe kan økologerne aftage afgasset biomasse fra Brdr. Thorsen Biogas I/S ved Nimtofte på lige fod med konventionelle planteavlere.

I den forbindelse er det værd at nævne, at en arbejdsgruppe bestående af en gruppe landmænd på Djursland har arbejdet for en dannelse af en leverandørforening til et fælles biogasanlæg på Djursland.

Henover vinteren og foråret har arbejdsgruppen afholdt en række interne møder, hvor der blandt andet er blevet afsøgt en række alternative løsninger, men det er blevet besluttet, at der arbejdes hen imod en markant udvidelse af netop Brdr. Thorsen Biogas I/S ved Nimtofte.

Med de kommende ændringerne i økologireglerne er dette projekt blevet mere interessant for de økologiske landmænd. Så har du interesse i at levere eller aftage biomasse, kan du med fordel følge med i dette projekt, som med garanti også får betydning for økologerne på Djursland.

Læs også