Økologer kan få et gratis udviklingstjek

Et udviklingstjek med professionel sparring kan være en god idé lige nu, vurderer Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Den økologiske afsætning er i øjeblikket udfordret af inflation, og det rammer producenterne. Produktionen skal trimmes, omkostningerne skal ned, og nye markeder skal undersøges og analyseres. Og der er hjælp at hente til dette. Økologiske landmænd kan i år få et gratis udviklingstjek gennem Innovationscenter for Økologisk Landbrug i samarbejde med lokale rådgivere.

- Et udviklingstjek kan både handle om konkrete optimeringer af produktionen, investeringer i ny teknik, organisering og ledelse samt om strategiske mål for bedriftens udvikling, forklarer Jens Peter Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

- Nogle økologer overvejer at lægge tilbage til konventionel drift i øjeblikket, men inden man tager så drastisk et skridt, vil jeg opfordre til at undersøge mulighederne for at udvikle bedriften under økologiske forhold. Det er i nedgangstider, man skal ruste sin virksomhed til opgangen, siger Jens Peter Hermansen, der i en årrække har beskæftiget sig med virksomhedsudvikling, rekruttering og generationsskifte i økologisk landbrug.

Forsigtig optimisme

Salget af økologi i detailhandlen faldt i 2022 med tre procent målt i kroner og ni procent målt i mængde ifølge tal fra Danmarks Statistik. Landmændene mærker denne afmatning, men Jens Peter Hermansen hæfter sig ved, at flere aktører med fingeren på markedspulsen opfatter afmatningen som midlertidig. Det gælder blandt andet Økologisk Landsforening, hvor markedschef Carsten Ahrenfeldt får tilbagemeldinger fra kæderne, der giver en vis optimisme.

- Faldende forbrugerpriser og en forsigtig optimisme i samfundet giver forventninger om, at faldet ikke fortsætter, og at økologien kommer tilbage på vækstsporet, siger Carsten Ahrenfeldt.

Målrettet sparring

Økologiske landmænd, der har en god idé eller ønsker sparring til at udvikle det økologiske landbrug, kan få et gratis udviklingstjek med en økologirådgiver, der tager udgangspunkt i de individuelle behov og den aktuelle situation, bedriften står i.

- Målet er at fastholde og bidrage med udviklingsmuligheder hos eksisterende økologer. Har man først forladt økologien, kan man ikke bare genoptage produktionen, når konjunkturerne vender. Det er en lang og omstændelig proces, fastslår Jens Peter Hermansen.

Interesserede landmænd kan kontakte Innovationscenter for Økologisk Landbrug eller det lokale rådgivningscenter for en aftale om et udviklingstjek. Tilbuddet er gratis, så længe fondsfinansieringen rækker, og hvis ønskerne ligger inden for tilbuddets rammer.

Udviklingstjek

Eksempler på emner, der kan indgå i et udviklingstjek:

Praksis og økonomi ved ny produktionsgren eller teknik

Ændret adgang til næringsstoffer

Afsætning af dine produkter

Organisering og ledelse af din bedrift

Overvejelser om at afvikle produktion eller omlægge til konventionelt landbrug

Forædling/forarbejdning af egne råvarer

Biogas - leverandør til et anlæg eller etablere anlæg

Læs også