Hvad er den skattemæssige pris på penge?

Ikke alle skattebesparelser er en god forretning, når de bliver regnet til ende. Ordet skattebesparelser lyder ellers i manges øre besnærende, men når der bliver lavet konsekvensberegninger frem i tiden, kan billedet ændre sig en del.

Jørgen Thorø Jesper Nedergaard Foto: Colourbox

Af Jørgen Thorø, cheføkonom, KHL & Jesper Nedergaard, økonomikonsulent, KHL

Problemstillingen omkring skattebesparelser, nu eller senere, er blevet forstærket i en tid, hvor penge stort set ikke koster noget at låne. Her tænkes på lånerenter helt ned i nul.

116 pct. inventarafskrivning

Siden 23. november 2020 har man kunnet opnå 116 procents afskrivningsret på en stor del af nyanskaffet inventar. For at kunne udnytte denne regel kræves det, at inventaret købes, hvorfor leasing ikke her er en mulighed.

Der er finansielle udbydere, som har tilbudt finansiering af grønne investeringer til nul procent i rente. Her kan der ganske vist vælges mellem leasing og købekontrakt, hvor købekontrakten skal vælges i de situationer, hvor 116 procents afskrivninger skal anvendes.

I de tilfælde, hvor en billig købekontrakt ikke er en mulighed, set i forhold til billig leasing, skal der tænkes alternativer ind. Her kan man fx vælge at oprette en købekontrakt med 1 procent i rente ved en skat på 22 procent eller en kontrakt på 2,5 procent i rente ved en skat på 43 procent. Vælger man én af disse muligheder, svarer det til den sparede skat ved de 16 procent afskrivninger set over en 5-årig periode.

Straksfradrag

Benyttelse af straksfradrag ved tilbygning eller forbedring af en driftsbygning er et andet område, hvor sparet skat her og nu kan koste skat senere ved afhændelse af gården. Der kan hvert år fratrækkes 5 procent af anskaffelsessummen af et givent bygningskompleks, reduceret med årets vedligehold som en direkte driftsomkostning.

Når straksfradrag benyttes, vil udgiften ikke kunne kaldes en investering, og herved mistes den årlige indeksering ved opgørelse af ejendomsavancen, når gården skal sælges. Enhver investering indekseres fra udgiften er afholdt og frem til et salg, når det er landbrug. Indekseringen fastsættes årligt, og afspejler den generelle prisudvikling, som de seneste år har ligget på 2,3 procent p.a.

Straksfradrag bør på dette grundlag ikke benyttes ved en marginal lånerente på under 2,95 procent ved 22 procent skat og 4,0 procent ved 43 procent skat.

Genanbringelse af ejendomsavance

Når en ejendom er solgt med avance, kan beskatningen udskydes ved at købe en ny ejendom for minimumgevinsten. Det er dog sådan, at anskaffelsessummen for den nye ejendom nedsættes med gevinsten fra den solgte, hvorved der mistes grundlag for beregning af tidligere nævnte indeksering ved et senere salg af ejendom nr. 2.

Reglerne er identiske med det før beskrevne straksfradrag, og derfor gør det sig her også gældende med en marginal lånerente på under 2,95 procent ved 22 procent skat og 4,0 procent ved 43 procents skat. Altså, hvis lånerenterne er lavere, bør der ikke benyttes genanbringelse af en ejendomsavance.

Læs også