System virker: Ingen problematiske fund af godkendte pesticider i grundvandet

Miljøstyrelsen har færdiggjort første del af en massescreening af grundvandet for 415 stoffer i 263 boringer. I ingen af boringerne er der fundet rester fra midler, som i dag bruges i landbruget over kravværdien.

Det er tegn på, at godkendelsessystemet virker, lyder det fra landbrugets organisationer og flere interesseorganisaioner

Her lyder der samtidig ærgrelse over, at det, som kunne være den gode historie, bliver overstrålet i den brede offentlighed – godt hjulpet på vej af miljøministeren – af, at der også er fundet ulovlige pesticider tre steder.

Læs også