Danske sukkerroedyrkere får bedre priser med ny aftale

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har indgået en aftale om kontraktvilkår og roepriser for 2022, hvor de tre-årige faste kontrakter blandt andet vender tilbage.

Aftalen indeholder bl.a. en stigning i den samlede pris med 1,25 Euro pr. ton roer på de 1-årige kontrakter, en forbedring af modellen for overskudsdeling i den 3/5-årige kontrakt med fast pris og overskudsdeling samt en tilbagevenden af den tre-årige kontrakt med fast pris på et højere niveau. Desuden ændres betalingstidspunktet, så der sker en fuld afregning i kampagnen af roeleverancer.

Hovedpunkterne i aftalen kan læses her.

Betalingen bliver 29,75 euro pr ton rene roer for kontrakter med faste priser, hvor der indgår forventede gennemsnitlige tillæg/fradrag. For rene roer med 16 procent sukkerindhold er prisen 22,12 euro pr. ton.

For de treårige kontrakter er prisen 30,0 euro pr ton rene roer, mens prisen for rene roer med 16 procent sukkerindhold er 22,34 pr. ton.

Ændringerne indføjes nu i Brancheaftalen samt Leveringskontrakterne, som snarest vil være klar, hvorefter der åbnes for kontrakttegning til 2022 i den kommende uge. 

Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere vil torsdag den 1. juli 2021, kl. 13.00 afholde et webinar med information om kontrakt- og prisvilkår. Nærmere information herom med link til deltagelse på sukkerroer.nu.

Læs også