Tema: Fordele ved tidlig såning af vinterhvede afhænger af vejret

Landskonsulent: Vælg under alle omstændigheder en hvedesort, hvis egenskaber passer til såtidspunktet.

I praksis og i forsøg er der gode resultater med tidlig såning fra 1. september. Dog afhænger successen meget af vejret og såning før 1. september frarådes, på grund af risiko for meget kraftig vækst, der kan forekomme under varme forhold kombineret med de stadig lange dage først i september. Arkivfoto

Tidlig såning af vinterhvede giver ifølge landskonsulent Leif Hagelskjær fra Seges afgrøden et langt efterår til buskning og udvikling samt rodvækst.

- I år med tilfredsstillende overvintring giver det klare fordele i form af en robust og tørkeresistent afgrøde, der kan udnytte vinterfugten og solindstrålingen optimalt, fortæller han på Landbrugsinfo.

- I såtidsforsøgene 2018, hvor de vigtigste af de markedsførte sorter deltog, gav såning 5. september i gennemsnit af sorterne ekstra 4,6 hkg pr. hektar end såning 28. september, mens der i 2019 kun var en forskel på 0,6 hkg pr. hektar.

Han vurderer, at det skyldes, at vækstsæsonen 2019 vejrmæssigt var langt bedre end 2018, hvilket mindskede fordelen ved tidlig såning.

- Til gengæld var der stor forskel på sorternes udbytterespons på tidlig såning, hvilket kan bruges, når den rette sort til tidlig såning skal vælges.

Dyrkningsegenskaber

I vurderingen af sorternes egnethed til tidlig såning indgår ifølge landskonsulenten også en række dyrkningsegenskaber.

- En flad vækst i efteråret, hvor skuddene ligger henad jorden, er at foretrække, da det giver en bedre beskyttelse mod vind og vejr gennem vinteren, forklarer Leif Hagelskjær.

Han understreger, at udviklingen i biomasse ikke bør være for kraftig, da det øger risikoen for udvintring, medmindre der er tale om en meget vinterfast sort.

- En kraftig udvikling øger også risikoen for sneskimmel i år med længerevarende snedække. Sortens lejesædstilbøjelighed indgår også i vurderingen, idet tidlig såning fremmer risikoen for lejesæd betydeligt.

Udsædsmængde

For at undgå kraftig vækst, svage strå og stor risiko for lejesæd er det ifølge landskonsulenten vigtigt, at udsædsmængden reduceres, så den svarer til cirka 200 planter pr. kvadratmeter ved såning 1. september.

Udsædsmængden hæves svarende til cirka seks planter for hver dag, der sås efter 2. september.

Vær opmærksom på følgende når der vælges såtidspunkt for vinterhvede

  • Det forventes, at middeludbyttet i gennemsnit af flere år stiger med fremrykning af sådatoen frem til 1/9, men variationen i udbyttevariationen kan blive større
  • Tidlig såning frarådes, hvor agerrævehale, rajgræs og væselhale er et problem, samt hvor der generelt er meget græsukrudt
  • Angreb af goldfodsyge øges ved tidlig såning og samtidig forfrugt hvede eller forfrugt 2-3 års korn excl. havre. Latitudebejdset såsæd anbefales ved tidlig såning og forfrugt hvede eller 2-3 år med andet korn excl. havre. Bejdsning forsinker kun angreb, og giver ikke en effektiv bekæmpelse
  • Sørg for at så de marker først, der har de bedste forfrugter for eksempel vinterraps og havre
  • Så ikke hvede med forfrugt hvede eller forfrugt 2-3 år med andet korn excl. havre tidligt på let jord
  • Vælg vinterhvedesorter der egner sig til tidlig såning
  • Tilpas udsædsmængden efter sort og såtidspunkt
  • Vær særligt opmærksom på at forebygge manganmangel i tidligt såede marker
  • Havrerødsot vil optræde hyppigere, og risikoen er størst i milde områder og kystområderne. Vær meget opmærksom på behovet for at bekæmpe bladlus om efteråret og sørg for god timing af eventuel sprøjtning
  • Tilpas planteværnsstrategien til tidlig såning

Læs også