Nu kan du søge tilskud til pleje af naturen

Der er afsat 25,6 millioner kroner til en ansøgningsrunde, hvor det er muligt at søge tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.

Igen i år er det muligt at søge tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Ansøgningsperioden løber fra den 1. oktober 2021 til den 14. december 2021.

Der er afsat 25,6 millioner kroner til ansøgningsrunden. Får man tilsagn, vil det udgøre 100 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter til det ansøgte projekt.

Ordningen kan søges af lodsejere, der ejer eller har rådighed over arealer, der:

• Ligger helt eller delvist (minimum 50 procent) inden for de særlige udpegede Natura 2000-områder.

• Er registret som overdrev på minimum 10 procent af arealet og har en høj naturværdiscore på minimum fem.

• Overdrev, der ligger 50 procent i nationalparker og har en høj naturværdiscore på minimum fem.

Hegnet skal være nyt.

Rydning

Man skal indhente tilbud hvis der ansøges om rydning. Rydningsprojekter er kun mulige i de særligt udpegede Natura 2000-områder. Det vil sige, at der til overdrev og arealer i nationalparker ikke længere kan søges tilskud til rydning.

Udbetalingen fra ansøgningsrunden 2021 kan tidligst søges i december 2022.

Læs også