Dyrt for vårbyggen at spare P og K væk

Årets prisudvikling på gødningsmarkedet kan friste landmænd til at nøjes med at købe NS-gødninger for at spare penge nu og her. Undlader man at gødske med NPK-gødning i sin vårbyg og vårsåede afgrøder, kan det dog have store konsekvenser for udbyttet, siger chefagronom.

Fire forsøg med forskellig gødningsstrategi i vårbyg viser et tydeligt merudbytte på 9-12 hkg for at tilføre YaraMila (NPK gødning) til vårbyg i forhold til tilførsel af YaraBela Axan (NS27-4). Forsøgene er udført på lerjord med lavt til middel niveau af fosfor og kalium. Der er tilført 120 kg kvælstof i alle forsøgsbehandlinger. Kilde: Yara Danmark Placering af NPK medfører en større udnyttelse af næringsstofferne, men det er vigtigt, at både N,P og K placeres. Placering af 30 kg kvælstof i NPK viser et merudbytte (søjle 1) i forhold til, hvor alt kvælstof nedharves før såning af vårbyg (søjle 2). Placering af 18 kg N i DAP og dermed udeladelse af kalium reducerede udbyttet signifikant (søjle 3). Kilde: Yara Danmark

I et år som i år, hvor priserne på gødningsmarkedet er steget kraftigt sammenlignet med sidste år, bør man ikke lade sig friste af at spare fosfor og kalium væk, og dermed nøjes med NS-gødninger. Især i vårbyg og anden vårsæd bør man tænke sig godt om.

- Især i vårbyggen ved vi, at det er vigtigt at få tildelt den rette kombination af fosfor, kalium og kvælstof. Har den valgte gødning ikke den rette mængde fosfor og kalium, viser flere forsøg, at man risikerer et udbyttetab på helt op til 10 hkg. Det er ikke tilstrækkeligt udelukkende at anvende en NS-gødning i vårbyg, fortæller Jesper Ulnitz, chefagronom i Yara Danmark.

- Forsøg viser, at lave fosfortal kan være katastrofale for udbyttepotentialet i vårsæden – især i kolde forår. Uanset hvilken indkøbsstrategi for gødning man vælger i det nuværende marked, bør man være meget varsom med udelukkende at rette blikket mod så billigt kvælstof som muligt for at spare penge til det kommende forår. Det er ikke risikoen værd, understreger han.

Sikrer næringspulje

Anvendes en NPK-gødning i vårsæden, minimerer man ikke kun risikoen for udbyttetabet i det indeværende år, men ligeledes sikrer man næringspuljen i sine egne jorder mod udpining.  

- De samlede jordbundsanalyser for 2020 viser, at fosfor- og kaliumstatus er lav i flere områder af Danmark. Derfor er det vigtigt, hvis ondt ikke skal blive værre, at man sikrer sig korrekt erstatningsgødning, hvor der tilføres de næringsstoffer, der reelt fraføres af afgrøderne, fortæller Jesper Ulnitz.

- Erstatningsgødning er vigtigt på afgrødeniveau, men er også relevant at have in mente, hvis man ønsker et sædskifte i balance. Jo større kerne- og halmudbytter, der fraføres jorden, jo større skal erstatningsgødskningen være. Erstatningsgødskning kan praktiseres, når jorden som udgangspunkt er i god gødningstilstand.

 

En investering 

Når man køber gødning, skal det ikke kun ses som en nødvendig udgift i ens markdrift, men derimod som en investering i afgrøden og udbyttet. Har man valgt den rette gødning, skal denne også bruges korrekt, for at sikre at man får det maksimale ud af investeringen.

- Det er altid en god idé at tænke over, hvordan man tildeler sin gødning – og måske særligt i et år som i år, hvor gødningen er dyrere end tidligere. Forsøg viser gang på gang merudbytter ved at vælge den rette gødskningsstrategi, fortæller Jesper Ulnitz og fortsætter:

 

- Den bedste effekt af NPK-gødning opnås ved gødskning, når afgrøden har et behov. Dertil ser vi merudbytter på 3-4 procent ved placering af gødning i vårsåede afgrøder sammenlignet med bredspredning før såning. Vælger man en kvalitetsgødning og tildeler den korrekt, betaler afgrøden selv for den ekstra pris, man ellers betaler mere for NPK-gødningen.

Læs også