Tip: Mål selv hvor mange kg N, P og K efterafgrøden giver videre til vårsæden

● Den nuværende mængde grøn plantemasse på en kvadratmeter er et ret godt billede på den biomasse, som efterafgrøderne har nået at lave, siden de blev sået.

● Derfor kan man nu måle, hvor mange kg næringsstoffer en efterafgrødeblanding af olieræddike og honningurt har optaget.

● Det er en oplysning, der er meget relevant i kommende sæson.

● Klip al overjordisk plantemateriale på en kvadratmeter et repræsentativt sted i marken, inden frosten kommer.

● Brug to tommestokke, der er foldet til 90 grader på midten, og læg dem sammen til at kvadrat. Brug en helt almindelig beskæresaks og put det i en pose. Det tager kun få minutter. Vej herefter indholdet af posen.

Eksempel: 2,5 kg biomasse friskvægt på en kvadratmeter svarer til 25.000 kg/ha

Hvis tørstofprocenten sættes til 10 %, svarer det til 2.500 kg tørstof pr ha.

Kvælstofindholdet kan sættes til 3,0 % af tørstofindholdet

Fosforindholdet kan sættes til 0,4 % af tørstofindholdet

Kaliumindholdet kan sættes til 4,0 % af tørstofindholdet.

● Det svarer i ovenstående eksempel til et næringsstofoptag i de overjordiske plantedele på 75 kg kvælstof, 10 kg fosfor og 100 kg kalium.

● Af de 75 kg kvælstof der er optaget i de overjordiske plantedele, skal man regne med, at cirka 1/3 bliver tilgængelig for den efterfølgende vårsåede afgrøde.

● Dertil kommer næringsstoffer optaget i efterafgrødens rødder.

Læs også