GrainSense måler kornkvalitet og sikrer det rette foder

Den rigtige kornkvalitet er afgørende for en bedrifts foderindkøb. Måleenheden GrainSense måler kornet hurtigt og præcist og sikrer, at kornet har det rette proteinindhold og fugtighed.

Kornets kvalitet i form af protein- og vandindhold er af afgørende betydning, når det skal anvendes til foder. For meget vand i kornet kan betyde sygdomme, der risikerer at blive overført til grisene, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for en bedrift. Derfor anbefaler virksomheden Geoteam, at man anvender måleenheden GrainSense allerede ved levering af kornet, der, i fald kvaliteten ikke er som ønsket, kan afvises på stedet.

- GrainSense enheden måler indholdet af protein, fugt, olie og kulhydrat i korn, hvilket er nøglemålinger, der bestemmer høstens værdi. En måling tager få sekunder, og kan foretages af enkelte gram uforarbejdet korn, forklarer Jacob Thuesen, der er kundekonsulent for præcisionslandbrug for Geoteam.

Da måleenheden samtidig er håndholdt og relativ lille, er den, ifølge Jacob Thuesen, anvendelig til måling i marken, såvel som ved leverancer og i laden og siloen.

Også målinger af korn i laden gør det muligt at kontrollere og justere i foderblandinger, så kornet har den rette fugtighed og bibeholder et højt proteinindhold hele året.

Produkterne kan deles op i siloer alt efter fugtighed og kvalitet og dermed efter, hvad produkterne kan bruges til. Målingerne giver en løbende opdatering såvel undervejs i høstsæsonen som resten af året, hvor kornet kan tjekkes, og man dermed kan optimere undervejs, så proteinindhold, fugtighed og kulhydratindhold sikres.

GrainSense

Måler protein, vandindhold, olie, og kulhydrat i byg, hvede, havre, rug og raps

Den håndholdte Grainsense fylder en femtedel af de nærmeste alternativer

Det tager kun 30 sekunder at foretage en måling

Kornprøver behøver ikke at blive formalet

Muligt løbende at kontrollere og justere proteinindholdet i foderblandingen

Softwarepakke med tillægstjenester

Pris: 30.000 kroner

Læs også