Andre lande giver dispensation - men i Danmark er der givet afslag til Gaucho

Miljøministeriet har givet afslag på dispensation til brug af Gaucho til bejdsning af sukkerroer. Uden Gaucho er der risiko for dårligere bekæmpelse af skadevoldere og en større miljøbelastning. Afslaget er meget beklageligt, lyder det fra Danske Sukkerroedyrkere.

Fra 2019-21 har branchen ansøgt og opnået dispensation til brug af Gaucho i sukkerroer. Miljøstyrelsen har hidtil bevilget dispensationen, men altså ikke i år. Det skriver Danske Sukkerroedyrkere i en pressemeddelelse.

Miljøstyrelsen henviser i deres afslag til, at der har været givet dispensation tidligere, og at der således er tale om en ansøgning om gentagende dispensation til et ikke-godkendt aktivstof, hvilket efter den 1. marts 2021 behandles ud fra en praksisændring på området.

Miljøstyrelsen lægger i sit afslag især vægt på, at der ikke er konstateret begyndende resistens i Danmark for visse af de alternative midler mod de betydende skadevoldere.

Miljøstyrelsen skriver i sit afslag også: »Det forhold, at der pt. for de godkendte alternativer i nogen grad er tale om dårligere bekæmpelse af skadevoldere og i tillæg hertil en væsentlig større miljøbelastning på grund af udsprøjtning, tillægger Miljøstyrelsen jævnfør praksisændringen ikke særskilt betydning.«

Beklageligt og ulogisk

- Det er meget beklageligt og ulogisk, at retningslinjerne for myndighederne ikke tillægger en større miljøbelastning ved et afslag en betydning – og tilsvarende heller ikke en dårligere bekæmpelse af skadevoldere, hvilket øger risikoen for udbyttetab i roerne, siger Troels Frandsen, formand for Danske Sukkerroedyrkere.

Neonikotinoider - herunder Gaucho - blev forbudt i EU med virkning fra 2019, da man frygtede, at stofferne kunne skade bier. Sukkerroer er dog en ikke-blomstrende afgrøde, og bier vil derfor ikke kunne lide overlast ved bejdsning af roerne med Gaucho.

Den danske stat forsøgte derfor i 2018 at friholde sukkerroerne fra forbuddet i EU men fik ikke den fornødne opbakning.

- Vi arbejder intenst i branchen for at finde alternative løsninger, og bl.a. er flere frøfirmaer tæt på at markedsføre nye roesorter, der er tolerante overfor virusgulsot, som er den alvorligste trussel i dag uden brug af Gaucho. Men forædling tager tid, og de nye sorter bliver tidligst klar til 2023, siger Troels Frandsen.

I modsætning til afslaget fra de danske myndigheder har de nationale myndigheder i hovedparten af de øvrige lande i EU med dyrkning af sukkerroer givet dispensation til brug af Gaucho i 2022.

Læs også