Vejrskifte har givet normale tilstande

Fra den ekstremt våde februar til den ekstremt tørre marts er der lige nu en slags normaltilstand i de sjællandske marker.

Joakim Gangergaard fra Gangergårdens Maskinstation har folk i gang på marker over store dele af Sjælland. Foto: Jørgen P. Jensen Det støver godt omkring Anders Gangergaards såmaskine, så det allerøverste jordlag er godt tørt. Foto: Jørgen P. Jensen Vinterrapsen står meget forskelligt rundt på markerne - flere har været trykket af vækstforholdene og fået en lilla farve. Foto: Jørgen P. Jensen - Det er stadig ikke tørt nok til såning mange steder her på Vestsjælland, fortæller Joakim Gangergaard. Foto: Jørgen P. Jensen

Vejret i februar og marts har stort set været fra den ene yderlighed til den anden, så med indgangen til april er der næsten en slags normaltilstand i de sjællandske marker, hvor der er godt gang i forårsarbejdet.

LandbrugØst har i den forbindelse besøgt Gangergårdens Maskinstation ved Høng mellem Slagelse og Kalundborg.

- Vi er i gang med såningen af vårafgrøder – udelukkende vårbyg. Derudover er alle maskinstationens cirka 20 medarbejdere i fuld gang med harvning, tromling og samling af sten, fortæller Joakim Gangergaard fra Gangergårdens Maskinstation, hvor blandt andet hans far, Anders Gangergaard, hjælper til.

Såning af sukkerroer forventer han først et stykke ind i april og majssåningen først om knap en måned.

Ingen sprøjtning endnu

Spredning af kunstgødning er derimod næsten helt færdigt.

- Det er kommet senere ud, end mange ønskede – for eksempel kunne vinterrapsen ikke få en tidlig gang gødning. Avlerne ringede om det, men vi kunne ikke køre i februar.

- Endnu (i slutningen af marts, red.) har vi ikke startet sprøjtning, da temperaturen har været lav om natten. Men når nattefrosten er slut, går vi i gang med ukrudtssprøjtningen i vintersæden.

Og i det usædvanligt gode og landvarige højtryksvejr er stemningen hos de sjællandske planteavlere god. Også med de stigende afgrødepriser.

- Men alle vores hjælpestoffer, diesel og ikke mindst gødning er jo også steget voldsomt – hvis de overhovedet kan skaffes, understreger han.

Høj kapacitet med 40 enheder

Gangergårdens Maskinstation har med over 40 kørende enheder en høj kapacitet, når forholdene er klar til markarbejde.

- Lige nu ønsker jeg gerne endnu mere kapacitet på gyllekørsel, nu efterspørgslen er så stor. Vi har i øjeblikket blandt andet to Samson PG-gyllevogne, en Terragator 2104 samt en række gylletrailere, højtryksspulevogn med mere.

Og der køres gylle så langt væk som Næstved, nord for Kalundborg og mod øst til næsten Køge – altså over store dele af Sjælland.

Læs også