Sådan kan du øge produktionen på dine arealer

Du kan overveje tiltag, der kan øge landbrugsproduktionen på dine arealer, lyder en opfordring fra Landbrugsstyrelsen.

Du kan som landbruger overveje flere tiltag, der kan øge landbrugsproduktionen og nedsætte gødningsbehovet, lyder det fra Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk.

Et af tiltagene kunne være at iså en blanding af bælgplanter i hovedafgrøden, hvorved proteinindholdet øges.

Der er også mulighed for at anvende kvælstoffikserende efterafgrøder, så behovet for anvendelse af øvrig gødning reduceres.

Man kan også dyrke flere bælgplanter til konsum, så behovet for at importere bælgplanter til Danmark mindskes, oplyser styrelsen.

Brak skal slås årligt

Du skal fortsat årligt slå dine brakarealer, og du må ikke anvende dem til produktion, det vil sige heller ikke afgræsning, slæt eller dyrkning. Du har fortsat mulighed for at udlægge blomsterbrak eller bestøverbrak på arealer med brak, oplyser styrelsen, der tilføjer, at brak anvendes til at opfylde en række biodiversitets- og miljøformål.

Styrelsen gør også opmærksom på, at der ikke er ændret i de eksisterende regler for arealer med MFO-brak.

- Du kan derfor fortsat ikke dyrke afgrøder på de brakarealer, der bidrager til at opfylde kravene om afgrødediversificering og miljømæssigt fokusområde (MFO), skriver Landbrugsstyrelsen.

Læs også