Nyt halmeventyr i Kalundborg

Østdanske halmleverandører er begejstrede over en ny produktion med halm som råmateriale.

De to første halmleveringer ruller op på brovægten. Direktør i Meliora Bio, Henrik Maimann (til højre), kunne byde en gruppe bestyrelsesmedlemmer fra halmleverandørforeningen Ø.Ø. Halm velkommen til opstart af det nye produktionsanlæg ved Kalundborg. Det er finansmanden Karsten Ree (nummer to fra højre), der har sat penge i det nye anlæg. Foto: Jørgen P. Jensen Den første halm blev i mandags sat ind i det store halmlager på anlægget i Kalundborg og straks derfra sendt videre ind i anlægget til bioethanolfremstilling. - Der er for nuværende ikke mangel på halm til levering, lød det i mandags. Men der er særlige krav til brug af bestemt vækstregulering og generel god kvalitet af halmen. Halmen oprives og findeles til maksimalt fem centimeters størrelse. ? Anlægget til bioethanolfremstilling af halm har været lukket ned siden 2014, men er blev i mandags sat i gang igen med den første halm. Her ser halmleverandørerne den genstartede produktion. Det nye og store perspektiv ligger i denne bygning, som er i gang med at blive opført ved siden af bioethanolanlægget. Her skal restproduktet fra ethanolfremstillingen videreforarbejdes til et nyt fiberstof med mere.

Der ligner et helt nyt halmeventyr med store perspektiver.

- Vi er begejstret, siger gårdejer Ebbe Nielsen, som er ny formand for halmleverandørerne på Østlige Øer samlet i foreningen Ø.Ø. Halm.

Han var for nylig med til indvielsen af det tidligere Ørsted-ejede bioethanolanlæg i Kalundborg og lade to fuldt læssede halmlastbiler køre ind med den allerførste halmlevering til en udvidet udnyttelse.

Det store perspektiv ligger i, at et canadisk firma har valgt at lægge en helt nu omdannelse af halm til et spiseligt fibermateriale i forlængelse af bioethanolproduktionen.

- Comet Bio, som det canadiske firma hedder, har valgt dansk landbrug til deres nye produktion, da de opfatter danske landmænd som sikre og stabile leverandører, forklarer Henrik Maimann, der er den nye direktør for Meliora Bio, som halmforarbejdningsanlægget i Kalundborg nu hedder.

Det har betydet, at Meliora Bio vil betalte en god pris for god hvedehalm.

- Vi har fra Ø.Ø. Halm fået forhandlet en rigtig god pris på 76 øre/kg halm ab gård for nye kontrakter 2022-2023 med 13 procent vand plus tillæg for tørstof og for at have halmen stående i egen lade, fortæller Ebbe Nielsen.

For medlemmer

- Til gengæld vil Meliora Bio have kvalitetshalm, der kun er vækstreguleret med et Moddus-produkt eller Cerone.

Det er aftalt, at det udelukkende er medlemmer af halmleverandørforeningen, som kan få kontrakter om levering af halm.

- Firmaet ønsker nemlig ikke at forhandle med hver enkelt leverandør. I Ø.Ø. Halm har vi haft god opbakning fra vores cirka 110 medlemmer, hvoraf vel 30 foreløbig har leveringskontrakt til Meliora Bio i Kalundborg, oplyser Ebbe Nielsen.

Kortere afstand til Kalundborg er nok en fordel, vurderer formanden, der ser, at der er startet et rigtig godt samarbejde mellem firmaet i Kalundborg og halmleverandørforeningen.

- Foreløbig aftager de kun hvedehalm, som nok skyldes, at det canadiske firma bag processen kun kender hvede fra Canada. Men vi skal have Meliora Bio i Kalundborg til også at aftage byg- og rughalm på et tidspunkt, fastslår Ebbe Nielsen.

Læs også