Nye regler for salg og markedsføring af gødningsprodukter

Den 16. juli 2022 træder en ny bekendtgørelse om salg og markedsføring af gødningsprodukter og jordforbedringsmidler med videre i kraft.

Læs også