Årets høsttemperatur på Djursland er en anelse lunken

Peter Poulsen var tirsdag på sin årlige høsttur rundt på Djursland for at tage temperaturen på årets høst, som denne dag var en anelse lunken. Mens nogen venter på sol og vind, venter andre længselsfulgt på regn.

Skrevet af Djursland Landboforening

Peter Poulsen, planteavler og formand for Udvalget for Planter og Natur i Djursland Landboforening, var tirsdag på sin årlige høsttur rundt på Djursland for at få en fornemmelse af temperaturen på årets høst, som denne dag var en anelse lunken.

Første besøg var hos Boje & Eriksen Landbrug I/S i Ørsted. Her stod mejetærskeren stille, mens der blev kigget efter solen på himlen. Lasse Eriksen og Jens Boje skal i år høste godt 450 ha. Status denne tirsdag var, at godt en fjerdedel er høstet, men solen skal snart titte frem, hvis omkostningerne til tørring skal undgås.

På markerne har Boje & Eriksen Landbrug I/S hvede, vårbyg, rug, raps og rødsvingel. Årets 50 ha rødsvingel er høstet. Vægtfylden er i år i underkanten af, hvad den plejer at være grundet tørke og for dårlig bestøvning. De første 20 hektar høstet raps er skuffende, med knap 4 tons per hektar, men der mangler stadig 30 hektar på langt bedre jord.

Rapsen er for længst solgt gennem en indkøbsforening. For tidligt, hvis man spørger indehaverne, men det er vilkårene, og som menig landmand kan det også være svært at vide, hvornår man skal slå til.

Boje & Eriksen Landbrug I/S bruger alt deres korn og mere til på at mætte de 37.000 årligt producerede slagtesvin. Det resterende korn køber de hos naboerne, og selvom de bestemt kunne drømme om en lavere kornpris og en bedre svinenotering, så klarer den veltrimmede virksomhed sig igennem en virkelighed med stigende priser på alt.

Gødning har de på lager, og i tider som disse er det en fordel at være svineproducent med egen gylle. Hvis vejret ikke arter sig de kommende dage, så bliver der her høstet og accepteret en udgift ved tørring.

Næste stop: Grenaa

Dagens andet stop var hos Steen Bilde i Grenaa. Han driver noget af bedriften i et I/S med sønnen Andreas Bilde. Sammen passer de godt 750 ha, men også her står de to mejetærskere og snegle stille – ventende på solen.

På de gode dage kan der i Grenaa høstes 1000 tons om dagen. Selvom de lige nu har en fjerdedel af høsten i hus, så kan et par gode dage gøre underværker.

Også her er konklusionen, at kommer solen ikke, så bliver der alligevel høstet. De skal videre. Ingen af de høstede afgrøder er at finde på ejendommen, for modsat Bøje & Eriksen Landbrug I/S, så sælger Steen og Andreas Bilde alt til foderstoffen, hvorefter de køber færdigfoder til de 40.000 årligt producerede slagtesvin. Parret går derfor langt mere op i bytteprisen fremfor kornprisen. Hele høsten bliver prissat i et hug, og derefter skal der forhandles byttepris.

På markerne har Steen og Andreas Bilde hvede, vinterbyg og vårbyg. Udbytterne på de første høstede er ikke katastrofale, men heller ikke på sit højeste. Der mangler fortsat at blive høstet på ejendommens bedste jorde, så det er endnu for tidligt at komme med en konklusion på de endelige udbytter. Også her er gødningen til næste år indkøbt, og de producerer nok gylle til at dække deres arealer.

Kom så med noget regn

Dagens tredje og sidste stop var hos Gert Aude i Tirstrup. Han har siden 1998 været økologisk mælkeproducent, og hos ham er situationen en anelse anderledes.

Gert Aude venter bestemt ikke på solen. Han venter på regn – og gerne en masse af den. Han vander alt det, han kan og må, men det er langt fra nok.

På arealerne dyrker han helsæd, græs, hvede og rug. Helsæden er for længst i hus, men græsset til de 140 køer er svær at få øje på. Vinterens ration af foder er der taget hul på, men Gert Aude er fortrøstningsfuld. Han har stadig tre gode slæt foran sig på god jord – forudsat, at der kommer noget vand.

Han køber årligt 600 tønder ekstra korn til sine dyr, men ellers kan han klare sig med det, som han selv producerer. Kraftfoderet til dyrene er steget med godt 30-40 procent, og det kan mærkes, men gødningen slipper han i mellemtiden for at skulle ud at lede efter, da han er selvforsynende på det område.

- Vi kan jo høre, og det gælder nu også for mit eget vedkommende, at de fleste har høstet godt en fjerdedel. Vi er også flere, som venter på sol og vind, men får vi godt vejr de næste par dage, så kan vi hurtigt gå til kun at mangle en fjerdedel, lyder det fra Peter A. Poulsen.

Læs også