Hestebønner er en gunstig afgrøde i dit pløjefri sædskifte

Uanset om du allerede er godt i gang med reduceret jordbearbejdning eller vil til at eksperimentere med det, kan der være mange fordele ved at inkorporere hestebønnen i dit sædskifte.

Af planteavlskonsulent Simon Andersen, Patriotisk Selskab

Hestebønnen har flere interessante dyrkningsmæssige fordele og bliver i stigende grad set som et bæredygtigt alternativ til soja, hvilket øger den kommercielle interesse for afgrøden.

Dyrker man sine afgrøder efter principperne om reduceret jordbearbejdning, er der mange fordele ved at inkorporere hestebønne i sædskiftet.

Tidlig etablering af vårsæden

For at forhindre opformering af græsukrudt og sikre god plads til efterafgrøderne, bør man efterstræbe 40 procent vårsæd i sædskiftet – og 50 procent, hvis græsukrudtstrykket er højt. Her er hestebønnen absolut værd at inkorporere, især hvis du har ladet ploven stå.

Ved pløjefri såning kan hestebønner ofte etableres allerede i marts, idet marker med stub eller kraftige efterafgrøder sædvanligvis vil være tidligere kørefaste end pløjede jorde. Det er afgørende at etablere hestebønner så tidligt som muligt, da en tidlig såning mindsker risikoen for tørkeskade. Hestebønnen er meget sensitiv over for tørke, i særdeleshed i spirings- og blomstringsfasen, hvor vandstress kan medføre store udbyttetab. Derudover er det vigtigt, at bønnerne bliver sået i 6-8 centimeters dybde, da de ved en mindre sådybde vil blive presset op igen, hvormed de kraftige og tunge stængler risikerer at blive til lejesæd og dermed resultere i udbyttetab. Jeg anbefaler at etablere 50 planter pr. kvadratmeter.

Jordforbedring og nedsat ukrudtstryk

En anden potentiel fordel ved at etablere hestebønner ved pløjefri dyrkning er, at fremspiringen af bredbladet ukrudt ofte er langt mindre her end på arealer, der er pløjet eller harvet før etablering. Derudover kan afgrøderesterne forhindre udtørring af jorden, så risikoen for tørkestress nedsættes.

Værktøjskassen med planteværnsmidler mod græsser er desuden større ved hestebønner end ved kornafgrøderne. Et år med hestebønner kan derfor både bruges til at reducere frøpuljen af græsukrudt samt give en pause til de mest effektive SU-midler i korn.

Spar kvælstoftilførslen

Sammenlignet med andre kvælstoffikserende afgrøder såsom ærter og lupiner fikserer hestebønner en meget høj mængde kvælstof. Der er således rigeligt med kvælstof til rådighed, selv ved høje mængder af organisk materiale, hvilket er typisk i pløjefri dyrkningssystemer. Derfor er der ikke behov for kvælstoftilførsel til hestebønner. Det tilrådes til gengæld at fosforgøde på jorde med meget lave fosfortal. Der kan også være behov for kalium og svovl.

En veletableret afgrøde med hestebønner giver altså god mening og mange muligheder i den pløjefri dyrkning. God etablering!

Læs også