Ny strategi for forskning i og udvikling af økologisk jordbrug

Icrofs’ nye forsknings- og udviklingsstrategi har fokus på ny viden og nye teknologier, som understøtter videreudvikling af en bæredygtig, markedsdrevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor.

Fødevareministeren har netop godkendt Icrofs’ nye Forsknings- og Udviklingsstrategi 2023. En strategi, som tager udgangspunkt i de økologiske principper og EU’s økologiforordning, og som sætter retningen for forskningscentrets nuværende og kommende udbud af forsknings- og udviklingsmidler under Organic RDD-programmet.

Målet med strategien er at sikre forskningsbaseret viden og teknologier, som understøtter fortsat vækst og udvikling af økologisektoren, samt styrker økologiens troværdighed, bæredygtighed og bidrag til samfundsgoder.

- Vi skal udvikle innovative og konkurrencedygtige løsninger, samt dokumentere og formidle disse til interessenter og samfundet. Derfor sigter strategien efter praksisnære løsninger og forskning, som udføres i et tæt og inddragende samarbejde mellem forskere og interessenter i værdikæden – lige fra landmanden til virksomheder, myndigheder, forbrugere og diverse organisationer, siger Jørn Jespersen, Icrofs’ bestyrelsesformand.

Strategien har seks fokusområder, som sætter den faglige retning for udbud af forsknings- og udviklingsmidler under Organic RDD-programmet.

Læs også