bannerPos

Frustreret planteformand: Klagenævn glemmer faglighed i Beder-afgørelse

Torben Hansen, planteformand i Landbrug & Fødevarer, håber, at det går hurtigt for organisationens primærbestyrelse at få besluttet om sprøjteforbuddet i Beder ved Aarhus skal afprøves ved en domstol. Foto: Lasse Ege Pedersen

Lasse Ege Pedersen

12-06-2019 08:20
Afgørelse der stadfæstede sprøjteforbud i område i Beder ved Aarhus tager ikke højde for, at det er gamle og for længst udfasede midler, som er fundet, mener L&F’s planteformand, Torben Hansen.

Det blev for nylig til et klart nederlag i Miljø- og Fødevareklagenævnet til Landbrug & Fødevarer i sagen om det sprøjteforbud, som Aarhus Kommune har indført i Beder.

Med stemmerne 7-1 stadfæstede medlemmerne af Miljø- og Fødevareklagenævnet således Aarhus Kommunes forbud mod anvendelse af pesticider i indsatsområdet i Beder.

I Landbrug & Fødevarer har man nu nærlæst afgørelsen, og den skuffer i den grad organisationens planteformand, Torben Hansen.

- Man skelner slet, slet ikke i forhold til brugen af nye plantebeskyttelsesmidler og så de gamle pesticider. Når man kigger i den faglige begrundelse i forhold til udpegningen af de særligt følsomme områder, så er det som bliver fundet jo primært fra gamle punktkilder, hvor der er fundet gamle udfasede midler.

- Altså man sætter lighedstegn med, at fordi der var et middel, der blev brugt for 50 år siden, som kunne trænge ned til grundvandet, så gælder det også for nye pesticider, siger han, og fortæller, at man da burde tage højde for, at det danske godkendelsessystem for pesticider i dag er verdens skrappeste.

Fra Torben Hansen lyder det, at de midler der er trængt ned, altså stammer fra en tid, hvor man ikke mente, at man behøvede at spænde børn fast i bilen, når man kørte, og ej heller var nogen synderligt bekymret for, hvad rygning kan betyde for sundheden.

- Men altså det vi kører rundt i i dag, er jo noget helt andet end det, som vi kørte rundt med for 50 år siden. I den her afgørelse, der bliver der dog sat lighedstegn mellem de to perioder.

- For mig at se, så er det her en »forsigtigheds-afgørelse«, hvor man i klagenævnet slet ikke forholder sig til fagligheden, siger Torben Hansen, der også påpeger, at han ser en anden fejl i afgørelsen.

Flertallet i klagenævnet har nemlig fastslået, at udpegede områder, som er sårbare over for udvaskning af nitrat, også er sårbare over for udvaskning af pesticider.

- Det, mener jeg, er en kæmpe fejl, siger Torben Hansen.

Overvejer retssag

Fra Landbrug & Fødevarer har man tidligere bebudet, at man vil føre retssag, hvis afgørelsen i klagenævnet ikke faldt ud til organisationens fordel. Det bliver dog op til Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse at tage den endelige beslutning ved et møde i nær fremtid.

Fra planteformanden lyder det:

- Fagligt der indeholder den her afgørelse, så mange elementer, synes jeg. I primærbestyrelsen skal vi forhåbentlig snart have truffet en afgørelse. Jeg vil nu lytte efter, hvad det juridiske er i denne sag. Når jeg kigger på det faglige, så kan jeg dog se masser af fejl og mangler. Afgørelsen tager simpelthen ikke hensyn til faktisk viden.

- Man gør jo det mest restriktive, som man overhovedet kan med et totalforbud. Hvorfor er det lige, at man ikke laver overvågninger? Hvorfor er det, at man nogle steder har valgt at skøjte hen over frivillige aftaler med lodsejerne? Aarhus Kommune har her svigtet, siger Torben Hansen.

Han fortæller, at han håber, at det vil gå forholdsvist hurtigt med at få truffet en afgørelse i primærbestyrelsen i L&F i forhold til, om man vil gå videre med sagen i retten. Organisationen har en frist på i alt seks måneder fra afgørelsen i Miljø- og Fødevareklagenævnet til at tage sagen videre. Det vil sige 24. november 2019. Så lang tid forventer Torben Hansen, dog ikke, at der vil gå.

- Afgørelsen er overraskende, og den opfylder ikke det minimum af krav, som man burde kunne stille, siger han.

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.

Behov for mere inddragelse af lokal viden i de næste vandområdeplaner

Der er ikke nok fokus på inddragelse af lokal viden i det arbejdsprogram, som beskriver processen i arbejdet frem mod de næste vandområdeplaner, mener man i Landbrug & Fødevarer.

NIR-scanning på fodergangen

Et NIR-system på fuldfodervognen kan både sikre den rette mængde tørstof og en ensartet blanding. Der er dog en række andre ting, der skal styr på, før NIR giver værdi.

Arla holder priserne i ro igen

Det er nu over et år siden, Arla sidst ændrede deres afregningspriser. Mejerijkoncernen oplyser mandag, at man ikke ændrer priserne i juli måned. Dermed er afregningspriserne fortsat på det samme niveau som for et år siden.
Side 1 af 1573 (31449 artikler)Prev1234567157115721573Next